Logo Rijksoverheid

Energie besparen met je VvE

Ben jij eigenaar van een appartement? En wil je die graag energiezuiniger maken? Lees hier wat je zelf kan doen en wat je samen met je VvE kan doen, en ontdek welke subsidies er zijn.

Stel zit achter de laptop. Ontdek hoe je je huis kunt verduurzamen.

Als je in een koopappartement woont, dan kun je je woning niet zonder overleg gaan verduurzamen. Je hebt namelijk te maken met de Vereniging van Eigenaars (VvE) die moet beslissen over het onderhoud en verduurzaming.

Energie besparen met je VvE

Heb jij een appartement, dan zijn dak, buitenmuren, vloer op de begane grond en meestal ook de kozijnen gemeenschappelijk bezit. Wil je de isolatie van het gebouw verbeteren, dan is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Ook het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak of aan de buitenmuren is iets dat je samen met je VvE oppakt.

Lage flat uit 1960

Zelf doen

Als appartementseigenaar kun je zelfstandig een paar dingen doen voor een energiezuinige en duurzame woning. Je kunt, afhankelijk van de afspraken binnen de VvE, HR++ glas in bestaande kozijnen laten plaatsen. Misschien is een ventilatiewarmtepomp mogelijk, als de luchtafvoer daar geschikt voor is.

De situatie is anders als je een boven- of benedenwoning hebt. Lees verderop meer.

Op een ander vlak kun je natuurlijk wel veel zelf doen voor een lagere energierekening, bijvoorbeeld: zuinige apparaten en verlichting kopen, de verwarming slim gebruiken, en maximaal 5 minuten douchen met een spaardouchekop. Lees hierover op milieucentraal.nl.

Subsidies en leningen

Voor aanpassingen aan gemeenschappelijk bezit is een besluit van de Vereniging van Eigenaars nodig (VvE). Wat helpt is dat er aantrekkelijke subsidies zijn voor een energiezuinig en duurzaam appartementencomplex.

De VvE van jouw appartementencomplex kan subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers en een centrale aansluiting op een warmtenet. Deze subsidie moet vooraf aangevraagd worden. Er is ook subsidie mogelijk voor een energie-advies (eventueel samen met subsidie voor het begeleiden van het proces van verduurzamen en een duurzaam meerjarenonderhoudsplan). De subsidie voor VvE's is vanaf 2023 geregeld in de SVVE (Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars). Lees meer op rvo.nl.

In 2023 kunnen VvE's ook nog subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Lees hierover meer op rvo.nl.

Het Nationaal Warmtefonds heeft een gunstige energiebespaarlening voor VvE's die  energiebesparende maatregelen willen nemen. Het fonds is opgericht door de Rijksoverheid en banken, en heeft geen winstoogmerk. De lening kan onder voorwaarden boetevrij versneld worden afgelost. Lees meer op warmtefonds.nl/vve.

Subsidies en leningen voor VvE

Check in de Energiesubsidiewijzer welke subsidies en leningen er zijn voor VvE's. Verduurzamen wordt daarmee een stuk aantrekkelijker.

Appartementen uit 1934

Hulp zoeken

De eerste stap is het maken van een plan van aanpak. De helpdesk van Vereniging Eigen Huis en van VvE Belang kunnen je hierbij helpen. Ook heeft VvE Belang een handige Energiescan voor het berekenen van kosten en besparingen van isolatiemaatregelen en zonnepanelen voor een appartementencomplex. 

Met elkaar aan de slag

  • Maak het onderwerp energie besparen bespreekbaar met de eigenaren van andere appartementen binnen je complex. Samen kun je het bestuur van de VvE enthousiast maken en zorgen dat het een agendapunt op de Algemene Ledenvergadering wordt. Vervolgens kun je gezamenlijk de vervolgstappen, die genomen moeten worden, zetten. 

  • Een goede onderbouwing van de plannen is belangrijk. Vraag daarom samen een energieadvies aan. Dit energieadvies wordt, samen met het ondersteuningstraject voor de VvE (ook wel procesbegeleiding genoemd), door de overheid gesubsidieerd. 

    Op de website van brancheorganisatie Fedec vind je energieadviseurs die speciaal voor VvE's werken.

  • Maak ook het financiële plaatje inzichtelijk: wat betekent energie besparen concreet voor jullie complex? Wat kost het en wat levert het op? Neem de energiezuinige maatregelen als verbeteringen op in het meerjarenonderhoudsplan. En check van tevoren welke subsidies je kunt aanvragen: er zijn verschillende subsidies waar je als VvE van kan profiteren. 

Energieadviseurs voor VvE's

Zoek je hulp bij het uitvoeren van je energiebesparingsplannen in je VvE? Schakel een gespecialiseerde energieadviseur in! 

Tips voor VvE's

  1. Het proces om de gehele VvE mee te krijgen, kan soms best ingewikkeld zijn en lang duren. Wees je daar bewust van.

  2. Het kan slim zijn om de isolatieplannen op te nemen bij de plannen voor groot onderhoud aan het appartementencomplex.

  3. Een energieadvies (ook hiervoor kun je subsidie krijgen) kan helpen om anderen enthousiast te maken.

Boven- of benedenwoning

Een boven- en benedenwoning is formeel een Vereniging van Eigenaren. Het hangt per situatie af hoe het eigendom is gesplitst. Maar vaak zijn de buitenmuren, het dak en de begane grond vloer gemeenschappelijk bezit. De ramen en kozijnen zijn soms gemeenschappelijk bezit, soms horen ze bij de woning (beneden, boven) waar ze zijn.

Voor het verduurzamen van gezamenlijk bezit, is een besluit van de VvE nodig.

Er zijn aantrekkelijke subsidies. Om in aanmerking te komen voor de isolatiesubsidie moet je samen met boven- of benedenburen een Vereniging van Eigenaren zijn. Voor het activeren van 'slapende' VvE's heeft VVE Belang een stappenplan gemaakt.

Boven en benedenwoningen.

Doe de Verbetercheck

Hoe kun jij je boven- of benedenwoning energiezuiniger maken? En wat bespaar je met verbeteringen zoals isolatie of een (hybride) warmtepomp? Ontdek jouw mogelijkheden.