Energie besparen met je VvE

Ben jij eigenaar van een appartement? En wil je die graag energiezuiniger maken? Op deze pagina ontdek je hoe je samen met je VvE je woning kunt verduurzamen.

Een vrouw zit te lezen op de bank van haar appartement in de stad.

Voordelen verduurzamen met je VvE

 1. Het gebouw wordt een stuk energiezuiniger. Dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee.

 2. De energierekening daalt en de waarde van je appartement stijgt, doordat het energielabel verbetert.

 3. Tegelijkertijd neemt ook het wooncomfort toe, zeker als je achterstallig onderhoud meeneemt.

Een balkon aan de achterkant van een huis in Amsterdam.

Verduurzamen met je VvE: wie bepaalt het?

Als je in een huis woont, kun je zelf bepalen of en hoe je gaat verduurzamen. Maar als appartementseigenaar is dat anders. De buitenkant van het gebouw, dus het dak, de muren, de vloer op de begane grond en vaak ook de kozijnen, zijn geen eigendom van jouzelf, maar van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om het gebouw te verduurzamen en zo klaar te maken voor de toekomst. Als appartementseigenaar ben je onderdeel van de vereniging, samen met alle andere woningeigenaren in het gebouw. Verduurzamen doe je dus met elkaar.

Het helpt veel om een kartrekker te hebben in de VvE. Iemand die met enthousiasme de verduurzaming aanjaagt en mensen samenbrengt.

Chantal zit in haar raamkozijn.

Chantal Brink in haar raamkozijn.

Onze belangrijkste tip is: zorg dat je je VvE goed op orde hebt. Leg een gebouwdossier aan. Wacht niet op je VvE-beheerder, maar neem zelf het initiatief. Ingrid de Moel (bestuurder) & Chantal Brink (eigenaar-bewoner)

Hoe werkt een VvE?

Wil je weten hoe samenwerken met je VvE precies gaat? Bekijk deze informatie over hoe VvE’s in elkaar zitten.

Als je een appartement koopt, ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren (VvE). De dagelijkse leiding van een VvE ligt bij het bestuur. Soms is er ook een beheerder betrokken die de VvE ondersteunt. Een veelvoorkomend misverstand is dat het bestuur of de beheerder de VvE is. Maar dat is niet zo: de VvE ben je samen, met alle appartementseigenaren in het gebouw.

De taak van de VvE is om samen het gebouw te beheren en te onderhouden. Een VvE is verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud. Dit gebeurt in een reservefonds. Als de vereniging goed georganiseerd is, heeft deze een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit plan staat welk onderhoud de VvE de komende jaren gaat uitvoeren en wat dit kost.

Steeds meer VvE’s hebben daarnaast ook een DMJOP, een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Hierin plannen ze de verduurzaming van het gebouw, waar mogelijk gecombineerd met onderhoud.

Sommige appartementseigenaren merken helemaal niets van hun VvE. Er wordt nooit vergaderd, en soms hoeft er niets of heel weinig te worden betaald aan VvE-bijdrage.

Dat lijkt voordelig, maar niets is minder waar. Want als je niets aan onderhoud doet gaat ook de staat van het gebouw hard achteruit. Bovendien ben je als VvE tot een aantal dingen wettelijk verplicht. De VvE moet ingeschreven zijn in het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. En ze moet bijvoorbeeld geld reserveren voor groot onderhoud. Tijd dus om die slapende VvE wakker te schudden.

Bij de oprichting heeft iedere VvE de afspraken vastgelegd in een splitsingsakte. Dit is een notariële akte (een officieel juridisch document) waarin onder andere staat hoe het bezit verdeeld is en hoe de VvE beslissingen maakt. Meestal is de splitsingsakte gemaakt op basis van een zogeheten modelovereenkomst (MR). Dit is een standaard contract opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Als je weet welk MR jouw VvE gebruikt, kun je makkelijker terugvinden welke regels jouw VvE heeft. Je vindt dit in het begin van de akte, doordat er bijvoorbeeld staat: ‘Modelregelement 1992’. Wanneer je deze term vervolgens online opzoekt, vind je welke regels er in dit MR staan.

Een VvE neemt beslissingen via een Algemene Ledenvergadering (ALV), waar de eigenaars samenkomen. Voor een energieadvies of grote verduurzamingsmaatregelen is goedkeuring nodig van de ALV. De beslissing moet aan een paar eisen voldoen:

 • De ALV is rechtsgeldig georganiseerd. Op de website van Eigen Huis lees je hoe je dit doet.
 • Er zijn genoeg mensen aanwezig (het quorum).
 • Een gekwalificeerde meerderheid stemt voor.
 • In de splitsingsakte is terug te vinden hoeveel mensen aanwezig moeten zijn en wat binnen jouw VvE een gekwalificeerde meerderheid is.

De huurders in het gebouw zijn geen onderdeel van de VvE, want ze zijn geen eigenaren. De verhuurders wel, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie. Wel is het goed om de huurders tijdens de verduurzaming goed op de hoogte te houden. Dit is in principe een taak van de verhuurder. Maar met je buren een praatje houden, is natuurlijk ook een goed idee. En nodig de huurders ook waar nodig uit voor de informatiesessies.

Zonnepanelen op het dak van een appartementencomplex in Amsterdam.
Dick, die samen met zijn VvE zijn appartement heeft verduurzaamd, zit op de bank.

De VvE van Dick van Haaster en Henny Westland koos voor vergroening en zonnepanelen. Dick: "Zes jaar geleden is vanuit onze VvE de duurzaamheidscommissie opgezet. We werken inmiddels veel samen met de VvE van het appartementencomplex naast ons. Samenwerken en van elkaar leren kan het proces enorm versnellen."

Stappenplan verduurzamen met je VvE

Na deze stap is er:

 • Een stip op de horizon – de wensen van de VvE op een rij.
 • Een duidelijk idee van de stand van zaken van de VvE.
 • Goedkeuring van de ALV voor een verkennend energieadvies.

Een stip aan de horizon

Misschien heb je al een concreet idee bij het verduurzamen van jullie gebouw en denk je bijvoorbeeld: ik wil zonnepanelen. Of je hebt juist nog geen flauw idee en bent op deze pagina zoek naar ideeën. Wat je startpunt ook is, in ieder VvE-verduurzamingsproces is het belangrijk om eerst een stap terug te doen.

Begin met vragen stellen aan iedereen in je VvE, vragen zoals: wat willen we? Hoe ziet jouw ideale appartement eruit? Waar ben je tevreden over? En wat wil je verbeteren? Stel deze vragen heel open en aan iedereen. Door samen na te denken, krijg je iedereen het beste mee.

Het is belangrijk dat het gesprek verder gaat dan verduurzaming alleen. Misschien wil jouw buurman bijvoorbeeld graag nieuwe kozijnen, omdat deze er slecht aan toe zijn. Dat kan later de kans vormen om samen ook gelijk na te denken over isolatieglas. Of kun je de wens voor onderhoud aan het lekkende dak combineren met het plaatsen van dakisolatie en het leggen van zonnepanelen. Door samen te dromen, zet je een stip aan de horizon, iets waar je met elkaar naartoe kunt werken.

Projectgroep oprichten

Het is in deze stap ook slim om een projectgroep samen te gaan stellen. Dit kan het bestuur van de VvE zijn, maar vaak is het beter om een losse groep van enthousiaste bewoners te zoeken. Later in het proces kan deze projectgroep nog iets veranderen of uitbreiden, omdat je dan andere vaardigheden nodig hebt, bijvoorbeeld technisch of financieel. Maar voor nu zoek je vooral mensen met aanstekelijk enthousiasme en een open blik.

Hulp in deze fase

Je kunt in deze fase al laagdrempelig advies zoeken. Bijvoorbeeld in de vorm van een meeloopadvies. Schakel hiervoor nog geen aannemer in, maar zoek een onafhankelijk adviseur.

Hoe staat je VvE ervoor?

In de oriëntatiefase is het ook handig om te bedenken hoe de VvE ervoor staat. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Onderhoud en gebreken: wat is de huidige staat van het gebouw? Welk onderhoud staat er de komende jaren op de planning? Zijn er andere gebreken om aan te pakken?
 • Financiën: hoeveel geld heeft de VvE?
 • Samenstelling VvE: wie zitten er in de VvE? Hoe staan zij tegenover verduurzaming? Welke mensen liggen vaak dwars tijdens de ALV? Welke rol spelen zij in de VvE? En hebben de leden geld om te investeren in verduurzaming?
 • Woonplezier: zijn mensen tevreden over hun appartement? Wat willen ze graag anders zien?
 • Organisatie van de VvE: hoe is de VvE georganiseerd? Wie beheert het pand? Wie zitten er in het bestuur? Is er jaarlijks een ALV? Welke verzekeringen heeft de ALV?
 • Juridisch: op welk modelregelement is onze splitsingsakte gebaseerd? Welke regels staan er in de splitsingsakte voor renovatie en nieuwe installaties? Welke delen van het gebouw zijn privé en gemeenschappelijk? Vanaf welk bedrag moet de ALV stemmen? Welke regels gelden hiervoor?

Op welke manieren kun je allemaal verduurzamen?

Er zijn veel dingen die je kunt doen als VvE om te verduurzamen. Het dak isoleren bijvoorbeeld, een warmtepomp plaatsen, of zonnepanelen nemen. Verderop deze pagina kun je lezen welke verduurzamingsopties er allemaal zijn.

Tip: bekijk de Transitievisie warmte van jouw gemeente. Hierin staat welke maatregelen de gemeente wil nemen om jouw wijk aardgasvrij te maken. Misschien wil de gemeente bijvoorbeeld een warmtenet aanleggen om het gebouw mee te verwarmen. Dan is het niet handig als jullie warmtepompen kopen.

Informatiebijeenkomst

Nu ben je klaar voor een informatiebijeenkomst. Hierin bespreek je met de VvE wat de wensen zijn voor de verduurzaming van het gebouw. Je gaat nog niets beslissen, het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te inspireren.

De volgende stap: energieadvies

Je weet nu wat de VvE wil, in stap 2 van de verduurzaming ga je uitzoeken wat er kan. Dat doe je in de vorm van een energieadvies. In dat advies staan verschillende scenario’s voor de verduurzaming. Naast energieadvies kun je ook een DMJOP laten op stellen, een duurzaam meerjarig onderhoudsplan.

Ook kun je ervoor kiezen om een procesbegeleider in te huren. Deze helpt de VvE door het hele verduurzamingsproces heen. Omdat het proces ingewikkeld is, is dat zeker geen overbodige luxe. In dit overzicht vind je erkende procesbegeleiders.

Voor het energieadvies kun je SVVE-subsidie aanvragen.

ALV

Het uitbrengen van een energieadvies kost geld, dus daar moet de ALV over stemmen. Organiseer daarom een ALV om formeel toestemming te vragen voor een verkenning naar de verduurzaming van het gebouw. Het is belangrijk dat je goed duidelijk maakt dat het om een onafhankelijke verkenning gaat. Je stemt dus nog niet in met de maatregelen zelf.

Na deze stap is er:

 • Een verkennend energieadvies.
 • Een duidelijk beeld van de financiële mogelijkheden.
 • Een beslissing van de ALV over het voorkeursscenario.

Een verkennend energieadvies

In de tweede stap van de verduurzaming ga je verschillende verduurzamingsopties verkennen. Hoe zuinig is het gebouw nu? Welke energiebesparende maatregelen kunnen we nemen? Wat kosten die? En wat besparen we er mee?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, laat je een energieadvies uitbrengen. Vaak heet dit een maatwerkadvies. Maar er zijn ook andere namen voor. Vraag bij een onafhankelijk adviseur naar een advies dat meerdere scenario’s naast elkaar zet. In dit overzicht vind je gekwalificeerde adviseurs.

Naast energieadvies kun je ook een DMJOP laten op stellen, een duurzaam meerjarig onderhoudsplan.

Procesbegeleider

Ook kun je ervoor kiezen om een procesbegeleider in te huren. Deze helpt de VvE door het hele verduurzamingsproces heen. In dit overzicht vind je erkende procesbegeleiders. Zowel kleine als grote VvE’s kunnen procesbegeleiding inschakelen. Voor het energieadvies en procesbegeleiding kun je SVVE-subsidie aanvragen.

Financiering

Door de VvE te verduurzamen bespaar je een hoop energie en wordt de energierekening lager, terwijl de waarde van de appartementen stijgt. Maar eerst ga je investeren. Soms heeft de VvE veel geld gespaard en kun je hier (een deel) mee betalen. Maar vaker moet er geld bij worden gelegd. Je kunt de verduurzaming betalen met een combinatie van:

 1. Het reservefonds. Hierin zit het eigen geld van de VvE. Dit is eigenlijk haast nooit genoeg voor de hele verduurzaming, maar is soms wel te gebruiken voor de opstartkosten.
 2. Subsidies voor verduurzaming. Verder op deze pagina lees je daar meer over.
 3. Een lening bij het Nationaal Warmtefonds of de gemeente. De kosten die je bespaart op energie, kun je gebruiken voor het afbetalen van de lening. Goed om te weten: de VvE gaat de lening aan, niet de eigenaren zelf. Als je verhuist, hoef je dus niet meer voor de lening te betalen.
 4. Een eenmalige bijdrage. Alle leden leggen dan een deel van hun spaargeld in, of verhogen hun eigen hypotheek, om zo de kosten te dekken.
 5. Een verhoging van de servicekosten. Door iedere maand een extra bedrag te sparen, bouw je een potje op voor de verduurzaming. Houd er wel rekening mee dat dit lang kan duren.

Vergunningen & transitievisie warmte

Voor sommige verduurzamingsmaatregelen is een omgevingsvergunning nodig. Controleer op omgevingsloket.nl of je inderdaad een omgevingsvergunning nodig hebt.

Bekijk ook de transitievisie warmte van jouw gemeente om te zien welke plannen de gemeente heeft voor jouw wijk.

De projectgroep in deze fase

Het kan daarom slim zijn om de projectgroep uit te breiden met mensen met technische en financiële kennis.

Informatiebijeenkomst

Er liggen nu een aantal scenario’s op tafel. Presenteer deze aan de VvE in een informatiebijeenkomst. Zorg dat de bijeenkomst puur informatief is, zodat de leden hierna de tijd hebben om alles te laten bezinken.

ALV

Breng een paar weken na de informatiebijeenkomst de VvE weer samen in een ALV. Tijdens deze ALV beslissen de leden welk scenario de voorkeur heeft. Dit kunnen ook meerdere scenario’s zijn.

Ook stemmen de leden over de volgende stap: het verdiepingsonderzoek. Er wordt dus nog niet gestemd voor het uitvoeren van de maatregelen, alleen of er geld wordt uitgegeven aan het benodigde onderzoek hiervoor. Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te krijgen op de vraag: hoe kunnen we het aanpakken?

Na deze stap is er:

 • Een doorgerekend plan voor de verduurzaming.
 • Goedkeuring voor de volgende stap: offertes aanvragen

In stap twee hebben jullie verschillende scenario’s uitgedacht en er één of meerdere gekozen. In stap 3 werk je dit in detail uit. Je gaat met allerlei experts om tafel om tot een doorgerekend plan te komen. Dit plan vat je samen in een programma van eisen, dat je in stap 4 kunt voorleggen bij verschillende uitvoerders.

De juiste mensen

In deze fase heb je veel verschillende soorten kennis nodig. Bouwkundige-, energetische- en juridische kennis bijvoorbeeld. Het is daarom belangrijk dat je op zoek gaat naar de juiste mensen om de projectgroep aan te vullen. De kans is groot dat externe hulp hierbij nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende mensen:

 • Een procesbegeleider die het project vanaf hier trekt en de VvE verbindt.
 • Een bouwkundig adviseur die een technisch ontwerp maakt.
 • Een energetisch expert die de energiebesparing doorrekent.
 • Een financieel expert die het kostenplaatje uitdenkt.
 • Een juridisch expert die zorgt dat alle afspraken op de juiste manier gemaakt worden.

Een doorgerekend plan

Samen met dit team ga je op onderzoek uit. Hoe zit de constructie van het gebouw in elkaar? Welke technische installaties sluiten het beste aan? Kunnen we inderdaad een lening krijgen? En wat staat er eigenlijk in het bestemmingsplan?

Op basis van dit onderzoek kom je tot een doorgerekend plan met daarin een ontwerp en een begroting.

Informatiebijeenkomst

Het doorgerekende plan leg je voor bij de VvE tijdens een informatiebijeenkomst. Het is opnieuw slim om deze te scheiden van de ALV, zodat er genoeg tijd is om de plannen in detail door te nemen en te laten bezinken.

ALV

Bij de ALV besluit de VvE of de volgende stap kan worden gezet: het aanvragen van offertes. Eventueel kan de ALV ook een budget afspreken. De verduurzaming is weer een stap dichterbij.

Na deze stap is er:

 • Een duidelijk plan van aanpak
 • Een definitief besluit over de uitvoering
 • Een contract met een of meerdere uitvoerders

In deze stap ga je offertes aanvragen.

Met hulp een werkomschrijving maken

Ook in deze stap heeft de projectgroep veel externe hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan de hulp van een architect, een bouwbegeleider, constructeur en aannemer. Met deze partijen maak je samen een werkomschrijving: wat willen dat er gebeurt? Een werkomschrijving is nodig bij het aanvragen van offertes. Zo kan de VvE een heldere vraag bij de uitvoerders neerleggen en verklein je de kans op misverstanden over wat er moet worden gedaan.

Tip: vraag in de werkomschrijving ook om een veiligheidsplan. De VvE is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de uitvoerders en bewoners tijdens de bouw.

Offertes aanvragen

Met behulp van de werkomschrijving kun je offertes aan gaan vragen bij verschillende uitvoerders. Vraag minstens 3 offertes aan. Kies bij voorkeur voor uitvoerders die ervaring hebben met VvE’s.

Offertes vergelijken

Offertes zijn steeds net wat anders ingedeeld. Het is vaak best lastig om ze met elkaar te vergelijken. Tip: maak een spreadsheet waarin je de kosten uit de verschillende offertes naast elkaar zet. Wat betaal je bijvoorbeeld voor arbeid? En voor materiaalkosten? Door alle aspecten op een rij te zetten, kun je de uitvoerders beter vergelijken.

Let ook op:

 • De geldigheidsduur van de offerte en ontbindende voorwaarden
 • Keurmerken en garantievoorwaarden
 • Betalingstermijnen. Zijn die haalbaar voor de VvE?
 • De omschrijving van de werkzaamheden. Is die duidelijk?
 • Algemene voorwaarden.
 • Bescherming bij faillissement.
 • De aanwezigheid van een veiligheidsplan.

Tip: vraag andere VvE’s naar hun ervaringen met de uitvoerders.

Definitief plan van aanpak maken

Het is vaak zo dat de offertes iets hoger uitvallen dan verwacht. Na het aanvragen van de offertes maak je daarom een definitief plan van aanpak dat je kunt voorleggen bij de VvE.

Vaak is het fijn om meerdere bijeenkomsten te houden, waarbij je de plannen en offertes bespreekt. Ook de externe adviseurs, zoals de architect, kunnen uitleg komen geven. Zo is iedereen goed op de hoogte.

ALV: het definitieve besluit

Tijdens deze ALV wordt de knoop doorgehakt: gaan we het doen? Er moet worden gestemd over verschillende dingen:

 • Gaan we een opdracht verstrekken? En aan wie?
 • De begroting
 • Besluit van financiering
 • Aanpassing VvE-bijdrage

Na deze ALV is duidelijk of de verduurzaming echt van start kan gaan.

Financiën en vergunningen regelen

De ALV is akkoord! Tijd om de financiën en de vergunningen te regelen. Zorg dat je dit ruim op tijd doet voor de uitvoering start.

Contract opstellen

Dan is het tijd om een contract te maken met de gekozen uitvoerder. Zorg dat je in dit contract hele heldere afspraken maakt over: de werkzaamheden, de betaling, de duur van de verbouwing, materialen, de afwerking, ontbindende voorwaarden, de garantie, algemene voorwaarden en wat te doen bij een faillissement. Let op dat je nog geen betalingsverplichting aangaat voor de financiering rond is.

Na deze stap is er:

 • Een goede voorbereiding van de uitvoer.
 • Een verduurzaamde VvE.

Het moment is daar: de uitvoer gaat beginnen! Ook in deze fase heb jij met je VvE nog taken.

Bouwbegeleiding

Een bouwbegeleider kan helpen om de bouw soepel te laten verlopen. Hij houdt vergunningen en afspraken in de gaten, wat de kans op vertraging en extra kosten verkleint. Ook is de bouwbegeleider een betrouwbare tussenpersoon tussen de VvE en aannemers, waardoor de communicatie soepel verloopt en mogelijke conflicten worden voorkomen.

Planning maken

Op basis van de informatie van de uitvoerder kun je een planning maken. Zo weet iedereen waar en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. Ook helpt het bij het controleren van de bouw. Deel de planning het liefst via verschillende kanalen: bijvoorbeeld via een nieuwsbrief en uitgeprint in gemeenschappelijke ruimten.

Controleren voor je start

 • De VvE moet voldoen aan de arbowet. Zorg daarom dat er een duidelijk veiligheidsplan is voor de uitvoer start. Je kunt dit aanvragen bij de uitvoerende partij.
 • Als er een omgevingsvergunning nodig is, is het belangrijk om in de gaten te houden of deze er is en of de bezwaartermijn verlopen is.
 • Zijn alle verzekeringen op orde? Denk aan de aansprakelijkheidsverzekering, opstalverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering.

Blijf communiceren

Tijdens de uitvoer gebeurt er heel veel tegelijk. Duidelijke communicatie met de bewoners en de uitvoerende partijen is daarom belangrijk. Zorg dat goed is afgesproken wie hier verantwoordelijk voor is. Dit kan een bouwbegeleider zijn, of iemand uit de projectgroep.

Oplevering

Tijdens de oplevering bekijk je samen met de uitvoerder of de verduurzaming goed is uitgevoerd. Dit is een officieel moment. Zorg daarom dat je alle gebreken goed benoemt en vastlegt in een opleveringsrapport. Het is fijn om een checklist bij de hand te hebben, zodat je weet waar je op moet letten.

Garanties en gebreken

Na de oplevering is de uitvoerder nog aansprakelijk voor (verborgen) gebreken. In het contract staat voor hoelang. Vaak is de aansprakelijkheidstermijn voor verborgen gebreken vijf jaar en voor ernstige gebreken twintig jaar. Daarnaast kunnen er garanties gelden voor specifieke onderdelen van de verbouwing. Kijk hiervoor in je contract.

Tip: sla het contract goed op, zodat het ook in de toekomst goed terug te vinden is.

Herlabeling energielabels

Door de verduurzaming zijn de appartementen energiezuiniger geworden. Hierdoor gaat vaak ook het energielabel vooruit. Het is daarom handig om nieuwe energielabels uit te laten geven. Door deze collectief in te kopen voor alle appartementen in de VvE, ben je goedkoper uit.

Hertaxatie

Door de verduurzaming stijgt vaak de waarde van het gebouw. Dit heeft gevolgen voor de opstalverzekering. Laat daarom een hertaxatie uitvoeren, zodat de VvE goed verzekerd is bij bijvoorbeeld brand.

Herziening MJOP & DMJOP

Na de verduurzaming is het onderhoudsplan vaak veranderd. Sommige onderhoudswerkzaamheden zijn niet langer nodig. En ander onderhoud, bijvoorbeeld aan de nieuwe installaties, moet worden toegevoegd.

Wat willen jullie verbeteren?

Ga je vergaderen met je VvE? Deze praatplaat helpt je het gesprek aan te gaan!

Appartementencomplex in de steigers, bekeken vanaf de galerij.
Een appartementencomplex dat in de steigers staat: hier wordt momenteel verduurzaamd.

Ervaringen van anderen

Op de website van het Warmtefonds staan inspirerende ervaringsverhalen van VvE's die succesvol verduurzaamd hebben. Ook bij de Duurzame Huizenroute vind je voorbeelden van VvE's die stappen hebben gezet in verduurzaming. Via de Duurzame Huizenroute kun je de VvE’s bovendien benaderen om te vragen hoe zij dingen hebben aangepakt.

Zonnepanelen op het dak van een appartementencomplex.

De VvE van René L'Herminez koos onder andere voor zonnepanelen op het dak.

We zijn nu 3,5 jaar van het gas af en van Energielabel G naar A gegaan. We besparen als VvE een heleboel geld aan onderhoudskosten en kunnen op die manier de lening terugbetalen. René L'Herminez (initiatiefnemer)

Wat kun je verduurzamen met je VvE?

 • Isolatie

   

  • Dakisolatie: verbetering van de isolatie op het dak om warmteverlies te verminderen.
  • Gevelisolatie: toevoegen van isolatiemateriaal aan de buiten- of binnenkant van de gevel of in de spouwmuur.
  • Vloerisolatie: isolatie onder de vloer, in de kruipruimte, om kou vanuit de grond tegen te gaan.
  • Isolatieglas: ramen die beter isoleren dan de huidige ramen.
  • Isolerende deuren en kozijnen: met isolerende deuren, kozijnen en panelen kan de VvE warmteverlies door tocht tegengaan.

 • Ventilatie

   

  • Balansventilatie met warmteterugwinning: installeer een geautomatiseerd ventilatiesysteem voor een constante luchtstroom. Bij voorkeur met warmteterugwinning.
  • Natuurlijke ventilatie: zorg voor betere ventilatie met nieuwe zelfregulerende ventilatieroosters.
 • Zonnepanelen

   

  • Zonnepanelen: wek je eigen energie op. Je kunt zonnepanelen als VvE op verschillende manieren aankopen. Meer informatie hierover lees je op milieucentraal.nl.
 • Verwarming

   

  • Warmtepompen: vervanging van traditionele verwarmingssystemen door energiezuinige warmtepompen. Eventueel met warmte-koude opslag.
  • Warmtenet: in sommige wijken legt de gemeente een warmtenet aan. De VvE sluit hier dan op aan.
  • Zonneboiler: met een zonneboiler kan de VvE besparen op energiegebruik voor warm water.
 • Klimaatadaptatie

   

  • Groene daken: aanleg van groendaken om regenwater vast te houden en de omgeving te koelen.
  • Waterbergingssystemen: regenwater dat anders naar de riolering zou gaan, opvangen op een andere manier.
  • Maatregelen tegen hitte, binnen of buiten: denk hierbij aan hittebestendige bestrating of dak- of gevelbedekking, en zonwering.
 • Laadpalen

   

  • Laadpunten voor elektrische auto’s: zie vveladen.nl voor meer informatie.
Twee buitenunits van warmtepompen op het dak van een appartementencomplex.

Dit appartementencomplex heeft nu een warmtepomp op het dak.

Hoe zorg je dat je andere bewoners meekrijgt?

Sommige van je medebewoners zullen direct enthousiast zijn over je plannen, maar er zullen ook mensen zijn die twijfelen. Bijvoorbeeld omdat ze geen zin hebben in gedoe, denken dat verduurzamen niet kan, of zijn bang voor hoge kosten. Let op deze dingen om ervoor te zorgen dat je hen mee krijgt:

 1. Denk van tevoren goed na over hoe je je medebewoners gaat bereiken: van nieuwsbrief tot flyers tot eigen app-groep. Probeer het liefst meerdere manieren, zodat je iedereen bereikt.

 2. Neem je medebewoners mee in het proces. Maak ze eerst enthousiast door over de voordelen te vertellen. Doe pas in een later stadium een concreter voorstel. Zo kunnen zij aan het idee wennen.

 3. Wees ervan bewust dat veel mensen verduurzaming een moeilijk onderwerp vinden. Leg daarom de voordelen duidelijk uit en gebruik hierbij makkelijke taal.

 4. Als je een nieuwsbrief of belangrijk document gaat versturen, vraag dan vooraf aan iemand om het te proeflezen om te kijken of alles duidelijk is. Kies het liefst iemand die nog niet zo bekend is met het onderwerp.

 5. Bereid bijeenkomsten zo goed mogelijk voor. Zorg ervan dat je zo goed op de hoogte bent van wat je wilt bereiken, hoe het werkt, wat het gaat kosten en wat het gaat opleveren. Als jij duidelijk antwoord kunt geven, neemt dat twijfels weg. Als je te veel detail nodig hebt of onzeker bent, kun je ook een expert uitnodigen. Let er wel op dat dit een onafhankelijke adviseur is die niets te maken heeft met de uiteindelijke besluitvorming.

 6. Luister goed naar de bezwaren van anderen en neem die serieus. Vraag ook naar de wensen van de ander en kijk hoe die aansluiten bij wat je voor elkaar wilt krijgen. Bijvoorbeeld isoleren en geld besparen.

 7. Heb geduld. Hou er rekening mee dat het even kan duren voordat iedereen ‘om’ is.

Dick en Henny tijdens een VvE-vergadering.

Dick van Haaster en Henny Westland hebben veel met hun VvE vergaderd. Ze zijn breed gestart met de vraag: wat gaan we doen? Ze kozen voor vergroening en zonnepanelen. De zonnepanelen liggen er nu 3 jaar op. Daarnaast hebben ze verschillende vormen van vergroening gerealiseerd, zoals grote plantenbakken aan de kade, perkjes rondom bomen en geveltuinen.

Een bloemenperkje rondom een boom.
Een geveltuin met verschillende planten.
Het is heel mooi om te zien dat naast de samenwerking in de VvE er ook allerlei andere vormen van samenwerking ontstaan: met de gemeente, onderling met andere VvE’s en buurtinitiatieven. Dick van Haaster (eigenaar-bewoner) & Henny Westland (eigenaar-bewoner)

Subsidies en leningen

Om verduurzaming met je VvE aantrekkelijker te maken, kun je gebruikmaken van financiële regelingen:

Met de VvE-Energiebespaarlening leen je tegen gunstige voorwaarden geld voor verduurzaming. De VvE sluit dan de lening af: de rente en aflossing wordt dan onderdeel van je VvE-bijdrage. Als je verhuist, hoef je dus niet door te betalen.

Tegelijkertijd ga je door de verduurzaming meteen besparen op je energierekening. Dit maakt de lening terugbetalen een stuk makkelijker! Benieuwd of jouw VvE in aanmerking komt voor deze Energiebespaarlening? Doe de VvE-quickscan.

Wil je met je VvE je gebouw verduurzamen met bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). De SVVE bestaat uit 3 onderdelen waar je apart subsidie voor kunt aanvragen:

 • Subsidie voor onderzoeken en advies: wil je weten hoe je je gebouw kunt verduurzamen? Je kunt voor verschillende onderzoeken en adviezen tegelijkertijd subsidie aanvragen.
 • Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen: ook voor de maatregelen zelf kun je subsidie aanvragen. Vraag éérst de subsidie aan voordat je de maatregelen uitvoert.
 • Subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur: laat je een adviesrapport maken voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten voor elektrische auto's? Vraag dan voor de advieskosten subsidie aan. Wil je als VvE de basis infrastructuur aanleggen om laadpalen te kunnen plaatsen? Vraag dan subsidie aan voor de basislaadinfrastructuur.

Lees meer over de voorwaarden en ontdek hoe je deze subsidie aanvraagt.

Gaan de woningen in jouw gebouw binnen 6 jaar van het aardgas af? Als dat zo is en je woont in een gebouw waarin zowel kopers als huurders zitten (en dus een gemengde VvE hebt), kun je gebruikmaken van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Lees aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de subsidie aanvraagt.

Wil jij met je VvE duurzame elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan subsidie aan met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) aan. Dit is een exploitatiesubsidie: dit betekent dat de subsidie wordt uitgekeerd als bedrag per geproduceerde kWh. Ontdek hoe het precies werkt en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Zijn er ook andere VvE’s of andere gebouwen in je buurt die willen gaan verduurzamen? Je kunt samen optrekken en samen gebruikmaken van de Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR). Hiermee huur je een procesondersteuner in die een verduurzamingsplan schrijft. Zo kun je het renovatieproject opschalen. Het is niet mogelijk om alléén met je VvE deze subsidie te gebruiken. Bekijk alle voorwaarden en ontdek hoe je de subsidie aanvraagt.

Soms hebben gemeentes, provincies of waterschapen extra’s subsidies waar je gebruik van kunt maken. In de Energiesubsidiewijzer vind je of er subsidies zijn in jouw woonplaats.

Een groen dak bovenop een appartementencomplex.

De VvE van dit appartementencomplex ging voor een groen dak.

Waar vind ik hulp?

Verduurzaming van een VvE is soms behoorlijk lastig. Heb je hulp nodig? Dan kun je terecht bij de volgende partijen:

 • VvE-loket: 12 gemeenten in Nederland hebben een VvE-loket dat VvE’s ondersteunt bij de verduurzaming. Bij hen kun je terecht met allerlei vragen.
 • Belangenorganisaties zoals VvE Belang of Vereniging Eigen Huis hebben veel kennis over de verduurzaming van VvE’s. Je kunt bij hen terecht voor informatie en advies.
 • Via de Duurzame Huizenroute kun je in contact komen met ervaringsdeskundigen.
 • Sommige VvE’s hebben een beheerder. Een goede beheerder kan je ook goed bij de verduurzaming helpen.
 • Een procesbegeleider helpt je door het verduurzamingsproces heen.
 • Ook zijn er veel onafhankelijk adviseurs die vragen kunnen beantwoorden op specifieke gebieden. Zoals financiën, juridische zaken of vragen over energie. In dit overzicht vind je gekwalificeerde energieadviseurs.
Een vrouw zet koffie terwijl haar man en peuter door de kamer lopen.

Wat je zelf al kunt doen

Wil je meteen aan de slag om je appartement duurzamer te maken? Er zijn ook kleine dingen die je kunt doen om je eigen appartement energiezuiniger te maken. Hier hoef je niets over af te spreken met je VvE. Denk aan:

 1. Plak radiatorfolie die de warmte de kamer terug in kaatst.

 2. Plaats een radiatorventilator die de warmte beter door de kamer heen verspreidt.

 3. Je kunt je douchekop vervangen door een waterbesparende douchekop.

 4. Haal gordijnen die voor de radiator hangen weg, ze blokkeren de warmte.

 5. Haal je radiatorombouw weg (en stof meteen je radiator af!) zodat de warmte niet meer tegengehouden wordt.

 6. Vervang je lampen door ledverlichting.

 7. Zet op de warmwaterkraan van de wasbakken en in de keuken een waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer.

Een laag appartementencomplex in den Haag.