Quick scan

De woningkenmerken die worden gebruikt bij de Verbetercheck (quick scan) zijn gebaseerd op een aantal invoergegevens. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de invoer van de Verbetercheck worden hieronder toegelicht.

RVO voorbeeldwoningen

De Verbetercheck (quick scan) maakt gebruik van zogenaamde voorbeeldwoningen. Deze zijn gebaseerd op veel voorkomende woningen per woningtype en bouwjaarklasse. De gebruikte woningtypen zijn: tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning, vrijstaande woning, benedenwoning, bovenwoning). De bouwjaarklassen zijn mede gebaseerd op de normen van het bouwbesluit.

De beschrijving van de kenmerken per voorbeeldwoning is gebaseerd op data van WoON 2018. Het gaat onder meer om oppervlakten per bouwdeel, aanwezige isolatie en installaties en andere kenmerken die van belang zijn voor het berekenen van de energieprestatie van een woning. Via deze voorbeeldwoningen kan het platform Verbeterjehuis rekenen aan de kosten en baten van maatregelen aan een woning zonder alle kenmerken van die woning uit te vragen. Doordat de gebruiker van de Verbetercheck (quick scan) bij zo’n 15 kenmerken de waarden van de voorbeeldwoningen kan aanpassen, worden de berekeningen nog meer op maat gemaakt.

Toelichting gedrag bewoners mbt gebruik verwarming en warm water

Het energieverbruik van een woning, en op basis daarvan de te realiseren besparingen van verbeteropties die mogelijk zijn, hangt mede af van hoe bewoners de verwarming gebruiken en hoeveel warm water. In het Maatwerkadvies Energiebesparing zijn hier vragen over opgenomen. Voor de Verbetercheck (quick scan) is dit vereenvoudigd tot de vraag naar het aantal bewoners. Voor de rest wordt uitgegaan van 'standaard gebruik verwarming en warm water'. Dat houdt in:

  • Temperatuurinstelling in het stookseizoen: 20 graden
  • Deel van de woning dat matig wordt verwarmd (20% van de tijd op 20 graden, 80 % van de tijd op 16 graden): 60%
  • Temperatuurverlaging naar 16 graden per 24 uur: 10 uur
  • Douchen: 5 keer per persoon per week, 9 minuten per persoon, 9 liter water per minuut
  • Bad: 0,5 keer per persoon per maand, 120 liter water per keer

Aannames Verbetercheck (quick scan)

De gebruiker vult woningtype en bouwjaar in. Daarmee worden de kenmerken van een daarbij horende voorbeeldwoning geladen. De gebruiker kan op zo’n 15 kenmerken de woning aanpassen zodat die meer lijkt op de eigen situatie/woning. Belangrijk onderdeel hierbij is de optie om het berekende gasverbruik (warmtegebruik) per jaar van de woning aan te passen op het eigen verbruik per jaar. De verhouding tussen berekend verbruik en eigen verbruik vormt een correctie op de berekening van besparingen van verbeteropties.

Er is in de Verbetercheck (quick scan) bewust gekozen voor een beperkt aantal aan te passen kenmerken. Zo blijft het een laagdrempelige eerste verkenning van mogelijkheden, kosten en besparingen. Een gebruiker die interesse krijgt in meer details kan vervolgens naar de 3D-keuzehulp.