Berekening kosten, subsidies en energieprijzen

Voor het bepalen van de kosten, subsidies en energieprijzen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande onderbouwingen.

Energieprijzen

Binnen het platform Verbeterjehuis wordt met de volgende energieprijzen gerekend:

  • € 1,45 per m3 aardgas
  • € 0,25 per kWh elektriciteit

Zie voor een verantwoording van de energieprijzen de website van Milieu Centraal.

Kostenkentallen

Voor het bepalen van de kosten van verduurzamingsmaatregelen maken wij gebruik van kostenkentallen. Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw. Deze kostenkentallen worden regelmatig geactualiseerd en geïndexeerd. De kentallen zijn inclusief btw (bij isolatiemaatregelen 9% op arbeid en 21% op alle overige kosten).

Meer informatie over de kostenkentallen, zoals over de opbouw en het doel ervan, is te vinden op rvo.nl | investeringskosten-energiebesparende-maatregelen.

De kostenkentallen zelf zijn in te zien via digipesis.com.

Landelijke subsidies

In het platform Verbeterjehuis wordt rekening gehouden met de subsidies die de eigenaar kan krijgen voor woningverduurzaming. In de Verbetercheck (quick scan) wordt er afhankelijk van de gekozen maatregelen en de oppervlaktes van bouwdelen een indicatie gegeven van de te ontvangen subsidie. Het betreft een indicatie omdat het aantal vierkante meters dat werkelijk geïsoleerd wordt nog niet met 100% zekerheid vast te stellen.

Wat betreft de subsidies vanuit de Rijksoverheid gaat het dan om de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De bijbehorende subsidiebedragen en voorwaarden vindt u op de RVO-website over de ISDE voor woningeigenaren.

Het platform Verbeterjehuis geeft mogelijke subsidies voor gemengde VvE’s en verhuurders vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) en de RVV Verduurzaming niet weer, omdat deze voor de meeste woningeigenaren niet van toepassing zijn.

De prijs van zonnepanelen is exclusief btw. Vanaf 1 januari 2023 betaalt een particulier namelijk geen btw meer over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Vóór 2023 kon de btw teruggevraagd worden van de belastingdienst.

Gemeentelijke en provinciale subsidies

In het onderdeel Energiesubsidiewijzer staan per gemeente alle verduurzamingssubsidies waar een inwoner van die gemeente voor in aanmerking zou kunnen komen: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Milieu Centraal beheert deze data. Gemeenten en provincies kunnen op eigen initiatief nieuwe regelingen aanmelden of wijzigingen doorgeven. Daarnaast checkt Milieu Centraal 2 keer per jaar of er wijzigingen zijn, door de websites van gemeenten te bestuderen.

Woningwaarde

De 3D-keuzehulp toont naast de kosten van verduurzaming en mogelijke energiebesparing tevens een woningwaarde. Door het huis te verduurzamen wordt het meer waard en stijgt de verwachte verkoopprijs. Deze module is ontwikkeld door Brainbay (onderdeel van NVM).

De woningwaarde berekent de verwachte relatieve meerwaarde van de woning (afgerond op honderdtallen) nadat deze met één of meer energielabelstappen is verbeterd. Woningen met een huidig energielabel vanaf labelklasse A+ tonen geen schatting voor de woningwaardestijging bij verduurzaming. Tot op heden is het aantal verkopen in de categorie energielabel A+ en daarboven te klein om een nauwkeurige schatting van de woningwaardestijging te berekenen. Energielabels A+ tot en met A++++ worden daarom samengevoegd.

Het gaat om de procentuele stijging in woningwaarde. Gebruikers kunnen de woningwaarde invullen (bijvoorbeeld de WOZ-waarde of recent verkochte vergelijkbare woning in de buurt) en krijgen vervolgens de meerwaarde. Deze meerwaarde is gebaseerd op vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken zoals locatie, het woningtype en de bouwperiode. Met behulp van verkoopprijzen van deze referenties wordt eerst een woningwaarde voorspeld. Nieuwe statistische technieken worden hierna toegepast om de effecten van verduurzaming te bepalen, hierbij blijven alle andere woningkenmerken hetzelfde. Op de website van Brainbay staat meer informatie over de methodiek van de woningwaardemodule.

Het waarde effect van de verduurzaming is een modelmatige schatting. Deze is gebaseerd op hoogwaardige marktcijfers in combinatie met een modern rekenmodel waarin kunstmatige intelligentie met zorg is toegepast. Deze schattingen worden maandelijks ververst en zijn door wetenschappers getoetst. Meer informatie over de validatie is te vinden in Validatiestudie woningwaarde module verbeterjehuis.nl (pdf).