3D-module Verbeterjehuis

Verbeterjehuis heeft ook een zogeheten 3D-module: een digitale kopie van jouw huis. Deze wordt gemaakt door Smart Twin. Hieronder lees je met welke technieken de vorm en data van het huis worden opgehaald. Ook vind je een uitleg over de eBuddy waarmee het energieverbruik wordt ingeschat.

Gebruikte technieken

De eerste versie van een 3D-woningmodel ontstaat met verschillende technieken. Zo wordt er gebruikgemaakt van open data. Dit zijn volledig openbare gegevens, vrij van auteursrechten. Voorbeelden hiervan zijn technische tekeningen uit gemeentearchieven, kadastrale tekeningen, BAG-data en CBS-gegevens. Op basis van informatie uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) worden de hoogtes van woningen bepaald.

Door middel van LIDAR-techniek wordt de vorm van een gebouw vastgesteld. Hiervoor worden laserpulsen uitgezonden die de afstand tot de woning bepalen. Uit deze laserpulsen ontstaat een puntenwolk. Aan de hand van deze nog vrij abstracte wolk kan Smart Twin al een nauwkeurige oppervlakteberekening maken. Op basis van luchtfoto’s wordt bepaald hoe een gebouw er van bovenaf uitziet. Daarnaast worden aan de hand van obliekfoto’s ook de zijgevels in kaart gebracht.

De eBuddy en zijn uitgangspunten

De eBuddy maakt een inschatting van het werkelijke energieverbruik van een woning. In tegenstelling tot een energielabelberekening door middel van de NTA 8800, wordt er bij een eBuddy-berekening ook rekening gehouden met bewonersgedrag. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het daadwerkelijke douchegedrag, gebruik van apparaten en verlichting.

Uitgangspunten maatregelpakketten

Bij het doorrekenen van de maatregelpakketten wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de gebruiker. Als bijvoorbeeld gekozen wordt voor comfort, krijgen de maatregelen die van invloed zijn op het comfort een hogere score, waardoor het waarschijnlijker wordt dat het algoritme die maatregelen voorstelt in de pakketten.

Naar de 3D module van SmartTwin