Logo Rijksoverheid

Toelichting berekeningen

De resultaten van Verbeterjehuis zijn indicatief, maar geven wel een goed beeld van de mogelijkheden voor je woning en de effecten van de gekozen maatregelen.

Kosten - algemeen

Totale investering
In Verbeterjehuis.nl wordt uitgegaan van de totale investering. Dit bedrag geeft aan wat je in totaal moet investeren om de door jou gekozen energiebesparende maatregel(en) te realiseren. Hierbij zijn ook kosten meegenomen die niet direct met de uit te voeren energiebesparende maatregel(en) te maken hebben, maar wel noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed uit te voeren. Isoleer je bijvoorbeeld je platte dak, dan maak je niet alleen kosten voor het isolatiemateriaal, maar ook voor bijvoorbeeld de nieuwe dakbedekking en het aanvoeren en afvoeren van materialen. De totale investering zijn daarom álle kosten die nodig zijn om de maatregel te realiseren. Dit omvat alle kosten, materiaalkosten en arbeidsloon, van voorbereiding tot en met uitvoering, inclusief btw.

Actuele database kosten
De kosten genoemd in Verbeterjehuis zijn gebaseerd op de studie ‘Kostenkengetallen van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen’. Deze kostenkengetallen worden jaarlijks door RVO geactualiseerd en zijn gebaseerd op prijzen van leveranciers, bestaande normen en de input van diverse marktpartijen.
Uitzondering: de kosten van warmtepompen zijn gebaseerd op een marktinventarisatie van Milieu Centraal.

Indicatie en werkelijkheid
De kosten zijn een indicatie. De werkelijke kosten hangen af van de aanbieder die je kiest, en van jouw specifieke woning: hoe makkelijk of hoe moeilijk is iets aan te brengen. Bij de kosten van installaties wordt uitgegaan van een gemiddelde capaciteit (vermogen); voor grote woningen kunnen de kosten hoger uitvallen, voor kleine lager.

Isolatiekosten op basis van geschatte oppervlakte
Door te vragen naar woningtype en bouwjaar kan Verbeterjehuis een voorbeeldwoning selecteren die erg lijkt op jouw woning. Van deze voorbeeldwoning zijn de oppervlakten van dak, gevel, vloer en ramen bekend. Daarmee kunnen de kosten van isolatie worden berekend.

Geen vervangingsinvestering meegerekend
Er worden eenmalige kosten bij aanschaf getoond. Bij installaties moet je rekening houden met vervanging. De levensduur van voor installaties voor verwarming is zo’n 15 jaar, zonneboiler zo’n 20 jaar, zonnepanelen zo’n 25 jaar. Bij isolatie is de levensduur voor bijna alle materialen langer dan 75 jaar.

Eventuele subsidies niet meegerekend
In de kosten is geen rekening gehouden met eventuele subsidies (en aftrek van btw in geval van zonnepanelen).

Kosten - per maatregel

Dakisolatie
Deze investering is berekend voor dakisolatie aan de binnenzijde, waarbij het werk is uitbesteed aan een professioneel bedrijf. Doe je het isoleren van je dak zelf, dan heb je alleen materiaalkosten.
Bij vrijstaande woning, hoekwoning, tussenwoning en een 2-1 kap woning wordt (grotendeels) uitgegaan van een schuin dak. Bij een appartement wordt (grotendeels) uitgegaan van een plat dak. Bij plat dak gaat de berekening van kosten uit van isolatie aan de buitenzijde op het dak, onder de dakbedekking.
De getoonde investering is inclusief afwerking met gipsplaten. Voor arbeid geldt het lage btw-tarief.

Vloerisolatie
De investering gaat uit van isolatie van de onderkant van de vloer in een toegankelijke kruipruimte die hoog genoeg is om in te werken. Het bedrag is inclusief btw (voor arbeid het lage btw-tarief).

Gevelisolatie
De getoonde investering van gevelisolatie is inclusief afwerking. Het bedrag is inclusief btw (voor arbeid het lage btw-tarief).

HR++ en triple glas
De kosten van HR++ glas zijn gebaseerd op vervanging van glas in bestaande kozijnen. De kosten van triple glas is gebaseerd op plaatsing in nieuwe kozijnen, waardoor de kosten veel hoger zijn.
De getoonde investering in isolerend glas is inclusief afwerking. Het bedrag is inclusief btw (voor arbeid het lage btw-tarief).

Installaties
Bij installaties voor verwarming, warm water en ventilatie wordt uitgegaan van een gemiddelde capaciteit. Zo is er bijvoorbeeld maar één prijs voor een zonneboiler of een warmtepomp, terwijl er in de praktijk kleinere en grotere systemen zijn.

Bij installaties voor verwarming is het uitgangspunt dat, als er een centrale verwarming is (in plaats van losse kachels) er geen aanpassingen nodig zijn van radiatoren. Dus bij de keuze voor een warmtepomp is de aanname dat er geen kosten zijn voor vloerverwarming of lagetemperatuur radiatoren.

Hybride warmtepomp
Bij de kosten voor hybride warmtepomp is het uitgangspunt dat deze naast de bestaande hr-ketel wordt geplaatst (de getoonde kosten zijn dus exclusief de kosten van een hr-ketel). Milieu Centraal hanteert een prijs van 5.000 euro voor een 5 kW warmtepomp. Ook kan de installatie meerkosten met zich meebrengen.

Warmtepomp lucht
De kosten voor de luchtwarmtepomp zijn inclusief aanpassing van de groepenkast, maar exclusief kosten voor een eventuele aanleg van een zwaardere stroomaansluiting. Milieu Centraal hanteert een range van 6.500 tot 14.000 euro, mede afhankelijk van het vermogen. Ook kan de installatie meerkosten met zich meebrengen.

Warmtepomp bodem
De kosten voor de bodemwarmtepomp zijn inclusief aanpassing van de groepenkast, maar exclusief kosten voor een eventuele aanleg van een zwaardere stroomaansluiting. Milieu Centraal hanteert een range van 8.500 tot 19.500 euro, mede afhankelijk van het vermogen. Ook kan de installatie meerkosten met zich meebrengen.

Zonneboiler
Bij de keuze voor een zonneboiler is het uitgangspunt dat deze bij een bestaande installatie voor warm water (bijvoorbeeld een hr-ketel) wordt geplaatst, die dient als ‘na-verwarmer’ als de zonneboiler tekort schiet (de getoonde kosten zijn dus exclusief de kosten van de ’na-verwarmer’).

Douche met warmteterugwinning
De kosten zijn berekend met een warmtewisselaar in de afvoerpijp (niet in de douchegoot), indien aangebracht bij een verbouwing.

Zonnepanelen
Bij zonnepanelen wordt gerekend met een prijs per Wattpiek, inclusief omvormer en installatie.

Besparing - algemeen

Methodiek
De berekeningen van de energiebesparing zijn gebaseerd op een erkende rekenmethodiek: ISSO 82.3 (versie december 2017). Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik van de verwarming en warm water (niet heel zuinig, niet heel onzuinig).

Correctie voor verbruik gas en warmte
Verbeterjehuis rekent op basis van de door jou ingevulde woningkenmerken en gemiddeld ‘stookgedrag’ uit wat je gasverbruik (of warmteverbruik) voor verwarming is. Dat is de basis voor de berekeningen van de besparingen van gekozen verbeteringen. Door het berekende gasverbruik (of warmteverbruik) aan te passen aan jouw daadwerkelijke verbruik krijg je een schatting van de besparingen die beter bij jouw situatie past.

Besparingen - per maatregel

Vloer
De besparing van vloerisolatie is hier voorzichtig berekend. In de praktijk kan de besparing tot 100 procent hoger uitvallen, als je kiest voor vloerisolatie aan de onderkant van de vloer.

Triple glas
De besparing van triple glas is gebaseerd op plaatsing van triple glas in nieuwe, isolerende kozijnen. De besparing is berekend voor een U-waarde van 1,2 W/m2K voor glas en kozijnen samen. Met een nog lagere U-waarde is een grotere besparing mogelijk.

Warmtepomp lucht en bodem, en biomassaketel
Bij deze maatregelen is het uitgangspunt dat de gasaansluiting verdwijnt (je gaat dus elektrisch koken). De getoonde besparing is daarom inclusief de besparing op de vaste kosten van gas (264 euro per jaar).

Voor warmtepompen is ook het uitgangspunt dat er geen zwaardere stroomaansluiting nodig is dan 3x25A, en dat er dus geen hogere vaste kosten voor stroom zijn.

Zonnepanelen
Voor het berekenen van de opbrengst is de aanname dat het gaat om kristallijne panelen met een oriëntatie zuid en helling 45 graden. Dit leidt tot de factor 0,89 voor de omrekening van Wattpiek vermogen naar de jaaropbrengst in kWh. Er wordt gerekend met 165 Wattpiek per vierkante meter.

Energieprijzen

In Verbeterjehuis worden de volgende energieprijzen gehanteerd:

  • Aardgas: 1,00 euro/m3
  • Stroom: 0,22 euro/kWh
  • Houtpellets: 0,30 euro/kg
  • Stadswarmte: 41,40 euro/GJ

Energiekosten: verbruik + vaste kosten

De getoonde energiekosten is de optelsom van alle kosten voor gas en stroom (wat je verbruikt plus de vaste kosten) minus de teruggaaf energiebelasting. Lees hierover meer op milieucentraal.nl.

Totaal gas- en stroomverbruik

Gas: huidig en nieuw
Op basis van het gekozen woningtype, bouwjaar, woonoppervlakte, aantal bewoners, mate van isolatie, type installaties wordt jouw huidige gasverbruik berekend. Je kunt dit zelf aanpassen.
Verbeterjehuis geeft dan de besparingen op basis van je eigen verbruik weer.

Op basis van je gekozen verbeteringen worden het nieuwe gasverbruik en de besparing uitgerekend.

Stroom: huidig en nieuw
Het huidige stroomverbruik is de optelsom van een gemiddeld verbruik voor apparaten en verlichting (dit gemiddelde is afhankelijk van het aantal personen in huis en het type huis) plus het stroomverbruik voor verwarming en warm water (dit is afhankelijk van je antwoorden).

Op basis van je gekozen verbeteringen wordt het nieuwe stroomverbruik voor verwarming en warm water berekend, en vervolgens de besparing. Het stroomverbruik voor apparaten en verlichting blijft constant (is voor en na verbeteringen hetzelfde).

Subsidies

De subsidie-informatie komt uit de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Zie voor meer informatie ook www.energiesubsidiewijzer.nl.

Disclaimer

Aan de bedragen en informatie op Verbeterjehuis kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks het feit dat de website met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Milieu Centraal en RVO geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden, gedateerde informatie, uitvoering of gebruik op basis van de getoonde resultaten en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Alle rechten voorbehouden. © 2022 Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland