Toelichting berekeningen

De resultaten van Verbeterjehuis zijn indicatief, maar geven wel een goed beeld van de mogelijkheden voor je woning en de kosten en besparingen van de gekozen verbeteropties.

Kosten - algemeen

De bron van de kosten
De kosten van de verbeteropties in Verbeterjehuis zijn gebaseerd op een kostenoverzicht van RVO (een overheidsorganisatie) van 1 maart 2023. De kosten zijn inclusief btw. RVO actualiseert dit overzicht elke 3 maanden, Milieu Centraal doet dit een keer per jaar.

De kosten van zonnepanelen zijn gebaseerd op het kostenoverzicht van RVO van november 2023.

Indicatie en werkelijkheid
De kosten zijn een indicatie. De werkelijke kosten hangen af van de aanbieder die je kiest, en van jouw specifieke woning: hoe makkelijk of hoe moeilijk is iets aan te brengen (wel of geen meerwerk). Door actuele ontwikkelingen, zoals stijging van de prijs van grondstoffen, kunnen de kosten hoger uitvallen.

Isolatiekosten op basis van geschatte oppervlakte
Door te vragen naar woningtype en bouwjaar kan Verbeterjehuis een voorbeeldwoning selecteren die lijkt op jouw woning. Van deze voorbeeldwoning zijn de oppervlakten van dak, gevel, vloer en ramen bekend. Daarmee worden de kosten van isolatie berekend. Maar jouw woning zal niet precies dezelfde oppervlakten hebben als de gekozen voorbeeldwoning.

Geen vervangingsinvestering meegerekend
Er worden eenmalige kosten bij aanschaf getoond. Bij installaties moet je rekening houden met vervanging. De levensduur van voor installaties voor verwarming is zo’n 15 jaar, zonneboiler zo’n 20 jaar, zonnepanelen zo’n 25 jaar. Bij isolatie is de levensduur voor bijna alle materialen langer dan 75 jaar.

Kosten ecologisch onderzoek niet meegerekend

De kosten van isolatie zijn exclusief de kosten voor een quick scan of mogelijk ecologisch onderzoek dat nodig is in verband met de Wet Natuurbescherming. Dat is nodig bij spouwmuurisolatie en dakisolatie aan de buitenkant. Lees meer over het onderzoek op gevelisolatie.

Kosten - per maatregel

Dakisolatie
De getoonde investering is inclusief afwerking met gipsplaten. Voor arbeid geldt het lage btw-tarief.

Vloerisolatie
De investering gaat uit van isolatie van de onderkant van de vloer in een toegankelijke kruipruimte die hoog genoeg is om in te werken. Het bedrag is inclusief btw (voor arbeid het lage btw-tarief).

Gevelisolatie
De getoonde investeringen in spouwmuurisolatie, isolerende voorzetwand en buitengevelisolatie zijn inclusief afwerking. Het bedrag is inclusief btw (voor arbeid het lage btw-tarief). De kosten van een eventueel ecologisch onderzoek zijn niet meegerekend.

HR++, vacuümglas en triple glas
De kosten van HR++ glas en vacuümglas zijn gebaseerd op vervanging van glas in bestaande kozijnen. De kosten van triple glas is gebaseerd op plaatsing in nieuwe, isolerende kozijnen, waardoor de kosten veel hoger zijn.
De getoonde investering in isolerend glas is inclusief afwerking. Het bedrag is inclusief btw (voor arbeid het lage btw-tarief).

Installaties
Bij installaties voor verwarming, warm water en ventilatie wordt uitgegaan van een gemiddelde capaciteit. Zo is er bijvoorbeeld maar één prijs voor een zonneboiler of een warmtepomp, terwijl er in de praktijk kleinere en grotere systemen zijn.

Hybride warmtepomp
Bij de kosten voor hybride warmtepomp zijn de uitgangspunten een vermogen van 4 kW, plaatsing naast de bestaande hr-ketel (de getoonde kosten zijn dus exclusief de kosten van een hr-ketel), en geen bijkomende kosten zijn voor het aanpassen van radiatoren. De kosten voor het installeren zijn voor een standaard situatie berekend, zonder meerwerk.

Warmtepomp lucht
De kosten voor de luchtwarmtepomp zijn inclusief installatie en aanpassing van de groepenkast, maar exclusief kosten voor een eventuele aanleg van een zwaardere stroomaansluiting. Ook kan de installatie meerkosten met zich meebrengen.

Warmtepomp bodem
De kosten voor de bodemwarmtepomp zijn inclusief installatie en aanpassing van de groepenkast, maar exclusief kosten voor een eventuele aanleg van een zwaardere stroomaansluiting. Ook kan de installatie meerkosten met zich meebrengen.

Zonneboiler
Bij de keuze voor een zonneboiler is het uitgangspunt een collector van 2,5 m2 en een voorraadvat van 120 liter, die bij een bestaande installatie voor warm water (bijvoorbeeld een hr-ketel) wordt geplaatst, die dient als ‘na-verwarmer’ als de zonneboiler tekort schiet (de getoonde kosten zijn dus exclusief de kosten van de ’na-verwarmer’). 

Douche met warmteterugwinning
De kosten zijn berekend in de situatie van het verbouwen van de badkamer.

Zonnepanelen
Bij zonnepanelen wordt gerekend met een gemiddelde prijs per Wattpiek, inclusief omvormer en installatie. De gemiddelde prijs per Wattpiek is afgeleid van een systeem met 10 zonnepanelen.

Energieprijzen

In Verbeterjehuis rekenen we met de volgende energieprijzen:

  • Aardgas: 1,45 euro/m3
  • Stroom: 0,25 euro/kWh
  • Vergoeding terugleveren stroom: 0,10 euro/kWh
  • Biomassa: 0,55 euro/kilo

Dit zijn de gemiddelde energieprijzen die verwacht worden voor de periode 2025 tot 2040. We rekenen hiermee omdat investeringen als isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp minstens 15 jaar meegaan, en de besparing jaarlijks terugkeert. De energieprijzen die op dit moment in jouw energiecontract staan kunnen hoger of lager zijn. De besparingen voor dit jaar zijn dan ook hoger of lager.

Besparing - algemeen

Methodiek
De berekeningen van de energiebesparing zijn gebaseerd op een erkende rekenmethodiek: Maatwerkadvies Energiebesparing (die maakt gebruik van NTA 8800). Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik van de verwarming en warm water (niet heel zuinig, niet heel onzuinig).

Correctie voor verbruik gas en warmte
Verbeterjehuis rekent op basis van de door jou ingevulde woningkenmerken, het aantal mensen en gemiddeld gebruik van verwarming en warm water uit wat je gasverbruik (of warmteverbruik) voor verwarming is. Dat is de basis voor de berekeningen van de besparingen van gekozen verbeteringen. Door het berekende gasverbruik (of warmteverbruik) aan te passen aan jouw daadwerkelijke gasverbruik krijg je een schatting van de besparingen die beter bij jouw situatie past.

Besparingen - per maatregel

Vloer
Door vloerisolatie wordt de vloer van de begane grond iets warmer. Dit kan er toe leiden dat bewoners hun verwarming iets lager zetten. Dat geeft een extra besparing. Deze mogelijke extra besparing is in Verbeterjehuis niet meegeteld.

Triple glas
De besparing van triple glas is gebaseerd op plaatsing van triple glas in nieuwe, isolerende kozijnen. De besparing is berekend voor een U-waarde van 1,2 W/m2K voor glas en kozijnen samen. Met een nog lagere U-waarde is een grotere besparing mogelijk.

Warmtepomp lucht en bodem, en biomassaketel
Bij deze maatregelen is het uitgangspunt dat de gasaansluiting verdwijnt (je gaat dus elektrisch koken). De getoonde besparing is daarom inclusief de besparing op de vaste kosten van gas (ongeveer 250 euro per jaar).

Voor warmtepompen is ook het uitgangspunt dat er geen zwaardere stroomaansluiting nodig is dan 3x25A, en dat er dus geen hogere vaste kosten voor stroom zijn.

Zonnepanelen
Voor het berekenen van de opbrengst is de aanname dat het gaat om kristallijne panelen met een oriëntatie zuid en helling 45 graden. Dit leidt tot de factor 0,89 voor de omrekening van Wattpiek vermogen naar de jaaropbrengst in kWh. Er wordt gerekend met 200 Wattpiek per vierkante meter.

Let op: bij de opbrengst van zonnepanelen (in euro's) houden we rekening met salderen. Het kan zijn dat jouw energiebedrijf terugleverkosten rekent. Dan is de jaarlijkse besparing in euro's lager.

Subsidies

De berekening van de subsidie is gebaseerd op de isde-subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Bij isolatie is rekening gehouden met de oppervlakten van de voorbeeldwoning. Bij installaties is uitgegaan van een gemiddeld vermogen.

Disclaimer

Aan de bedragen en informatie op Verbeterjehuis kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks het feit dat de website met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Milieu Centraal geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden, gedateerde informatie, uitvoering of gebruik op basis van de getoonde resultaten en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Alle rechten voorbehouden. © 2023 Milieu Centraal