Logo Rijksoverheid

Watersubsidie Heusden

Voor:
 • Groene daken
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin

Om duurzaam met regenwater om te gaan heeft de gemeente Heusden een subsidieregeling voor inwoners.

Afkoppelen eigen perceel

Bedrag 

€12 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak met een maximum van €600.

Belangrijkste voorwaarden

 • De maatregel moet onomkeerbaar zijn
 • Je koppelt ten minste 25 m2 verhard oppervlak af
 • De maatregel zorgt ervoor dat je 15 mm berging (15 liter) hebt per m2 afgekoppeld verhard oppervlak
 • Er moet voldoende ruimte zijn om het hemelwater op het eigen perceel te verwerken

Afkoppelen bij project

Bedrag 

€150 per perceel.

Belangrijkste voorwaarden

 • De maatregel moet onomkeerbaar zijn
 • De voorzijde van je woning en het dak wordt afgekoppeld naar de straat

Groen dak

Bedrag 

€40 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak met een maximum van €750.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het dak moet minimaal 10m2 zijn
 • De maatregel zorgt ervoor dat je 25 mm berging (25 liter) hebt per m2 groendak

Innovatieve omgang met hemelwater

Bedrag 

Het bedrag hiervoor is maatwerk.

Belangrijkste voorwaarden

 • Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidies.