Watersubsidie Heusden

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

Om duurzaam met regenwater om te gaan heeft de gemeente Heusden een subsidieregeling voor inwoners.

Je kunt subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater, het aanleggen van een groen dak of voor innovatieve omgang met hemelwater.

Bedrag

Afhankelijk van genomen maatregel.

Belangrijkste voorwaarden

  • De maatregel moet onomkeerbaar zijn
  • Afkoppelen regenwater: Je koppelt ten minste 25 m2 verhard oppervlak af
  • Groen dak: Het dak moet minimaal 10 m2 zijn