Subsidies klimaatbestendig Assen

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Regenwatertuin
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenton

De gemeente Assen verstrekt subsidies voor het aanleggen van een groen dak, de aanschaf van een regenton of regenwaterschutting, en het afkoppelen van je regenpijp van het openbaar gemengd (of vuilwater)riool.

Bedrag

De subsidie voor het groene dak is € 20 per m2 aangebracht groen dak. Voor de regenton is de subsidie € 20 (één regenton per adres). Het bedrag van de subsidie voor het afkoppelen van regenwater is afhankelijk van hoeveel m2 er afgekoppeld wordt. Kijk voor alle actuele bedragen op de website van de gemeente.

Wie in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont kan per aanvraag een aanvulling krijgen op de bijdrage van de gemeente Assen. Daarnaast kunnen huurders van Actium een aanvulling op de subsidie voor de regenton krijgen van nog eens € 20. 

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent de eigenaar van de woning of het bijgebouw, of hebt toestemming van de eigenaar
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie voor een groen dak en het afkoppelen van regenwater
  • Het groene dak is minimaal 6 m2 en maximaal 500 m2. Voor het afkoppelen van regenwater is het oppervlak minimaal 40 m2
  • Je vraagt de subsidie voor het groene dak en het afkoppelen van regenwater aan voordat je met de werkzaamheden start
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp (het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in je tuin en mag geen negatief effect hebben op de omgeving)
  • Vul bij de aanschaf van de regenton het formulier in de deelnemende winkel in, dan wordt de subsidie direct in mindering gebracht op het aankoopbedrag

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.