Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling waterinitiatieven Hollandse Delta

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De waterschap Hollandse Delta stelt een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van jouw tuin, het aanleggen van een groen dak en andere waterinitiatieven.

Helaas is er op dit moment voor particulieren geen subsidie beschikbaar. Houd de Groenesubsidiewijzer in de gaten om te zien of/wanneer je weer subsidie kunt aanvragen.

Bedrag

Wanneer je in aanmerking komt voor een subsidie dan kun je 20% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van € 5.000. Voor rechtspersonen is de subsidie maximaal € 10.000. Een project moet minimaal € 250 kosten. 

Belangrijkste voorwaarden

Particulieren

 • Voor particulieren is dit jaar helaas geen subsidie meer beschikbaar.
 • De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 • Je levert de rekening aan van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van de werkzaamheden.
 • De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 • De maatregel wordt uitgevoerd in 2021.
 • De maatregel kost minimaal € 250.
 • Je vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.
 • Het gaat om een of meer particuliere maatregelen.

Rechtspersonen (zoals verenigingen van eigenaars)

 • De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 • Een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd door of in opdracht van een rechtspersoon zonder op winst gerichte doelstelling.
 • Je hebt een offerte of onderbouwing van de kosten.
 • De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 • De maatregel wordt uitgevoerd in 2021.
 • De maatregel kost minimaal € 250.
 • Je vraagt de subsidie aan ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.
 • Na realisatie van het project lever je het formulier verantwoording subsidie aan. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.