Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling waterinitiatieven Hollandse Delta

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De waterschap Hollandse Delta stelt een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van uw tuin, afkoppelen regenpijp, het aanleggen van een groen dak en andere waterinitiatieven.

Voorwaarden:

  • Kosten bedragen minimaal €250
  • U woont in een gemeente binnen de waterschap Hollandse Delta
  • De werkzaamheden zijn al afgerond

Bedrag:

  • Bij kosten tussen de €250 en €50.000 krijgt u een vergoeding voor 25% van de projectkosten met een maximum van €10.000
  • Zijn de kosten hoger dan €50.000 krijgt u een vergoeding van 20% van de projectkosten met een maximum van €15.000

Voor alle voorwaarden en verdere informatie over deze subsidie kunt u de website van de aanbieder raadplegen.