Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling waterinitiatieven Hollandse Delta

De waterschap Hollandse Delta stelt een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van jouw tuin, het aanleggen van een groen dak en andere waterinitiatieven.

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool

Helaas is er op dit moment voor particulieren geen subsidie beschikbaar. Houd de Groenesubsidiewijzer in de gaten om te zien of/wanneer je weer subsidie kunt aanvragen.

Bedrag

Wanneer je in aanmerking komt voor een subsidie dan kun je 20% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van € 5.000. Voor rechtspersonen is de subsidie maximaal € 10.000. Een project moet minimaal € 250 kosten. 

Belangrijkste voorwaarden

Particulieren

 • Voor particulieren is dit jaar helaas geen subsidie meer beschikbaar.
 • De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 • Je levert de rekening aan van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van de werkzaamheden.
 • De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 • De maatregel wordt uitgevoerd in 2021.
 • De maatregel kost minimaal € 250.
 • Je vraagt de subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.
 • Het gaat om een of meer particuliere maatregelen.

Rechtspersonen (zoals verenigingen van eigenaars)

 • De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta.
 • Een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd door of in opdracht van een rechtspersoon zonder op winst gerichte doelstelling.
 • Je hebt een offerte of onderbouwing van de kosten.
 • De maatregel voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
 • De maatregel wordt uitgevoerd in 2021.
 • De maatregel kost minimaal € 250.
 • Je vraagt de subsidie aan ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.
 • Na realisatie van het project lever je het formulier verantwoording subsidie aan. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.