Subsidieregeling waterinitiatieven Hollandse Delta

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin
 • Regenton

De waterschap Hollandse Delta stelt een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van jouw tuin, het aanleggen van een groen dak en andere waterinitiatieven.

De subsidie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

 • Groene (sedum)daken voor het vasthouden van water
 • Verharding uit de tuin verwijderen en vervangen door bijvoorbeeld gras, planten, grind(stroken) of waterdoorlatende verharding
 • Regentonnen plaatsen voor de opslag van regenwater en/of het afkoppelen van de regenpijp(en)
 • Aanleggen van een waterberging of wadi
 • Vergroenen van schoolpleinen
 • Voor rechtspersonen; daken van gemeenschappelijke buitenruimtes of parkeergarages voorzien van een groen dak

Bedrag

Wanneer je in aanmerking komt voor een subsidie dan kun je als particulier 20% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van € 5.000. Voor rechtspersonen (zoals verenigingen van eigenaren) is de subsidie maximaal € 10.000. De gemaakte kosten bedragen minimaal € 250.

Belangrijkste voorwaarden

Particulieren

 • Je hebt een rekening van de gemaakte kosten en foto’s van de situatie vóór en na de uitvoering van de werkzaamheden.

Rechtspersonen

 • Een subsidiebijdrage kan worden aangevraagd door of in opdracht van een rechtspersoon zonder op winst gerichte doelstelling
 • Je hebt een offerte of onderbouwing van de kosten
 • Je vraagt de subsidie aan ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart
 • Na realisatie van het project lever je het formulier verantwoording subsidie aan

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.