Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling groene daken Amersfoort

Voor:
  • Groene daken

Inwoners van Amersfoort die het dak van hun woning, schuur, bedrijfspand of maatschappelijk vastgoed vergroenen, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Bedrag

Het subsidiebedrag per m2 loopt van € 20 tot € 40. Het bedrag hangt af van de keuze van het vegetatiepakket (sedum of biodivers) en hoeveel regenwater het dak kan vasthouden (waterbergend vermogen). Per aanvraag is maximaal € 20.000 subsidie mogelijk.

Belangrijkste voorwaarden

Deze 5 zaken moeten worden aangetoond door aanlevering van een getekende offerte voor aanleg of levering van een groen dak:

  • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte (in de offerte)
  • Waterbergend vermogen is minimaal 15 liter per m2 (in de offerte)
  • Huurders moeten toestemming hebben van de eigenaar van het te vergroenen pand (ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier)
  • Ondernemers moeten een de-minimisverklaring inleveren
  • Aanleg van het te vergroenen dak vindt plaats binnen 6 maanden na subsidieverlening

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.