Subsidieregeling groene daken Amersfoort

Voor:
  • Groene daken/gevels

De gemeente Amersfoort geeft subsidie aan inwoners voor de aanleg van een groen dak op je woning of schuur. Deze subsidie kan ook aangevraagd worden door eigenaren en huurders van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed, en door woningcorporaties.

Je kan alleen subsidie ontvangen voor het materiaal voor het groene dak, niet voor advies- of aanlegkosten.

Bedrag

Het subsidiebedrag per m2 dakoppervlakte loopt van € 20 tot € 40. Het bedrag hangt af van de keuze van het vegetatiepakket (sedum of biodivers) en hoeveel regenwater het dak kan vasthouden (het waterbergend vermogen). Per aanvraag is maximaal € 20.000 subsidie mogelijk.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het te vergroenen dakoppervlakte is minimaal 6 m2 (dit staat in de offerte die aangeleverd moet worden bij de aanvraag)
  • Het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 15 liter per m2 (dit staat in de offerte die aangeleverd moet worden bij de aanvraag)
  • Huurders moeten toestemming hebben van de eigenaar van het te vergroenen pand (via een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier)
  • Ondernemers moeten bij de aanvraag een de-minimisverklaring inleveren
  • Je dient eerst de aanvraag (inclusief offerte en foto) in voordat je start met de werkzaamheden
  • De aanleg van het groene dak vindt plaats binnen 7 maanden na bericht over je aanvraag, en je levert binnen die 7 maanden de factuur, betaalbewijs en een foto van het aangelegde dak aan

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.