Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot

Voor:
  • Energie advies
  • Proces ondersteuning

Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen in de gemeente Oirschot kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een subsidie aanvragen op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency.

Bedrag

Maximaal € 500 per initiatief voor gemaakte advieskosten, communicatiekosten en/of organisatiekosten.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de start van je project aan
  • Het project heeft geen commercieel karakter
  • Het project wordt binnen 1 jaar na datum van de aanvraag uitgevoerd
  • Het project is gericht op energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of energie-efficiency
  • Je moet zelf een actieve rol hebben in de uitvoering van het project
  • Het project moet haalbaar zijn en draagvlak hebben in de gemeente

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.