Logo Rijksoverheid

Subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot

De gemeente Oirschot wil initiatieven op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency ondersteunen. Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een subsidie vragen van de gemeente.

Voor:
 • Energie advies
 • Proces ondersteuning

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring: advieskosten (juridisch, financieel, technisch), communicatiekosten (zoals folders, uitnodigingen), organisatiekosten (zaalhuur). Kosten voor aanschaf en installatie van onder andere zonnepanelen, zonneboilers of aanbrengen van woningisolatie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Bedrag

Maximaal € 5000 per initiatief.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het project wordt binnen 1 jaar na datum aanvraag uitgevoerd
 • Het project levert een bijdrage aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:
  • bijdrage leveren aan het lokaal opwekken van duurzame energie, efficiënt omgaan met energie en/of energiebesparing;
  • uitstoot van CO2 te verminderen
  • meer samenwerking tussen bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen;
  • hebben een aantoonbare meerwaarde of innovatieve waarde voor de gemeente Oirschot.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.