Subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot

Voor:
  • Energie advies
  • Proces ondersteuning

Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen in de gemeente Oirschot kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een subsidie aanvragen op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency.

Bedrag

Maximaal € 5.000 per initiatief voor gemaakte advieskosten, communicatiekosten en/of organisatiekosten.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de start van je project aan
  • Het project heeft geen commercieel karakter
  • Het project wordt binnen 1 jaar na datum van de aanvraag uitgevoerd
  • Het project is gericht op energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of energie-efficiency
  • Je moet zelf een actieve rol hebben in de uitvoering van het project
  • Het project moet haalbaar zijn en draagvlak hebben in de gemeente

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.