Logo Rijksoverheid

Subsidie voor water en groen Breda

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Geveltuin
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Breda geeft subsidie voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van je tuin.

Groen dak

Bedrag

De vergoeding is € 20 per m2 met een maximum van €3.000 voor particulieren en een maximum van €10.000 voor stichtingen, verenigingen van eigenaren en bedrijven.

Voor de advieskosten kun je maximaal €250 ontvangen bij een groen oppervlak tot 100m2 en maximaal €350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan
 • Het dak bevat minimaal 8 soorten planten
 • De substraatlaag is minimaal 40 mm
 • Je vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Groene gevel

Bedrag

De vergoeding is 30% van de kosten, maximaal €500 voor particulieren en €1500 voor stichtingen en verenigingen van eigenaren. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het gaat om beplanting van eigen grond
 • Je vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Duurzaam omgaan met regenwater

Bedrag

De vergoeding bedraagt maximaal 30% van de de kosten. Verder geldt er voor elke maatregel een maximaal bedrag:

 • Regenton of waterzuil: € 250
 • Waterschutting: € 700
 • Infiltratievoorziening: € 500
 • Verlaging in de tuin of wadi: € 1200
 • Aansluiten op de schoon water afvoer: € 500, of maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van € 10.000 als het gaat om een appartementencomplex

Belangrijkste voorwaarden

 • De inhoud van de regenton, regenzuil of waterschutting is minimaal 100 liter
 • Je kunt maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen
 • Een regenton kan  alleen worden aangevraagd in combinatie met een andere maatregel
 • Voor subsidie voor aansluiten op de schoon water afvoer moet het dakoppervlak of afwaterende verharding nu aangesloten zijn op gemengde riolering. 
 • Het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25 m2 zijn en het afkoppelsysteem moet (milieu-)technisch verantwoord zijn.  

Tegels uit tuin vervangen door planten

Bedrag

De vergoeding is maximaal €10 per m2, met een maximum van €1500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het gaat om beplanting van eigen grond
 • Je vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.