Subsidie voor water en groen Breda

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Geveltuin
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenton

De gemeente Breda geeft subsidie voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van je tuin.

Groen dak

Bedrag

De vergoeding is € 20 per m2 met een maximum van € 3.000 voor particulieren en een maximum van € 10.000 voor stichtingen, verenigingen van eigenaren en bedrijven.

Voor de advieskosten kun je maximaal € 250 ontvangen bij een groen oppervlak tot 100 m2 en maximaal € 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan
 • Het dak bevat minimaal 8 soorten planten
 • De substraatlaag is minimaal 40 mm
 • Je vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Groene gevel

Bedrag

De vergoeding is 30% van de kosten, maximaal € 500 voor particulieren en € 1.500 voor stichtingen en verenigingen van eigenaren. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het gaat om beplanting van eigen grond
 • Je vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Duurzaam omgaan met regenwater

Bedrag

De vergoeding bedraagt maximaal 30% van de de kosten. Verder geldt er voor elke maatregel een maximaal bedrag:

 • Regenton of waterzuil: € 250
 • Waterschutting: € 700
 • Infiltratievoorziening: € 500
 • Verlaging in de tuin of wadi: € 1.200
 • Aansluiten op de schoon water afvoer: € 500, of maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van € 10.000 als het gaat om een appartementencomplex

Belangrijkste voorwaarden

 • De inhoud van de regenton, regenzuil of waterschutting is minimaal 100 liter
 • Je kunt maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen
 • Een regenton kan  alleen worden aangevraagd in combinatie met een andere maatregel
 • Voor subsidie voor aansluiten op de schoon water afvoer moet het dakoppervlak of afwaterende verharding nu aangesloten zijn op gemengde riolering. 
 • Het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25 m2 zijn en het afkoppelsysteem moet (milieu-) technisch verantwoord zijn.  

Tegels uit tuin vervangen door planten

Bedrag

De vergoeding is maximaal € 10 per m2, met een maximum van € 1.500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het gaat om beplanting van eigen grond
 • Je vraagt de subsidie aan tot uiterlijk 6 weken na de aanleg

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.