Subsidie voor groene daken en regenpijp afkoppelen 's Hertogenbosch

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft subsidie voor de aanleg van een groene dak en het afkoppelen van de regenpijp.

Bedrag

De vergoeding groen dak bedraagt € 25 per m2, met een maximum van € 3.000 voor particulieren of € 10.000 voor VvE's. De vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met een hemelwaterberging bedraagt € 3, in combinatie met een wadi € 7,50 en in combinatie met een ondergrondse infiltratievoorziening € 10 per m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)
  • Je vraagt de subsidie uiterlijk 1 week voor het begin van de werkzaamheden aan
  • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
  • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2
  • Woon je in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning
  • Samen met buren tegelijkertijd jouw daken groen maken? Dan tellen alle m2 mee, ook die van kleinere daken. Een aanvraag voor een buurtsubsidie heeft minimaal 6 adressen en kent één contactpersoon. 
  • Bij afkoppelen is het dak aangesloten op de gemengde riolering of een verbeterd gescheiden stelsel. 
  • Het te bergen hemelwater van het dak moet volledig worden afgekoppeld van de riolering. Een overstort naar de riolering is dus niet toegestaan.

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.