Subsidie verwijderen asbestdaken Hof van Twente

Voor:
  • Asbest verwijderen

De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht door een subsidie.

Bedrag

  • € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak in de stedelijke omgeving (binnen de komgrenzen)
  • € 2,25 per m2 verwijderd asbestdak in het buitengebied (buiten de komgrenzen)

De maximale subsidie per adres is € 25.000.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht: De subsidie geldt niet voor niet voor asbestdakbeschot (asbestbetimmering onder de dakpannen) of andere asbesttoepassingen
  • Het verwijderde asbestdak ligt binnen de gemeente Hof van Twente
  • Je betaalt de asbestverwijdering eerst zelf en vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de verwijdering van het asbestdak aan
  • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn tussen 1 januari 2024 en 31 december 2028
  • Je laat van te voren een inventarisatie doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf
  • Je laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
  • Je moet per adres een aanvraag indienen

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.