Subsidie vergroening en wateropvang Hellendoorn

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Boom of haag
 • Regenwatertuin
 • Regenton

De gemeente Hellendoorn geeft subsidie voor het nemen van maatregelen om water vast te houden en verharde oppervlakken te vergroenen.

Je kunt ook een collectieve aanvraag doen, met 3 huishoudens of meer. Je ontvangt dan 25% meer, tot maximaal € 10.000.

Plant een boom

Bedrag

€ 35 per boom.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt subsidie krijgen voor maximaal 2 bomen per perceel
 • Je vraagt de subsidie aan na het uitvoeren van de werkzaamheden

Ontstenen en vergroenen

Bedrag 

€ 10 per m2 met een maximum van € 500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan na het uitvoeren van de werkzaamheden

Groen dak

Bedrag 

€ 20 of € 30 per m2, afhankelijk van de laagte, met een maximum van € 2.500.

Belangrijkste voorwaarden

 • De wateropname capaciteit is minimaal 20 liter per m2
 • Je vraagt de subsidie aan na het uitvoeren van de werkzaamheden

Regenton

Bedrag 

€ 30 of € 60 per regenton.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt subsidie krijgen voor maximaal 2 regentonnen van minstens 100 liter
 • Je vraagt de subsidie aan na het uitvoeren van de werkzaamheden

Regenwater afkoppelen van het riool

Bedrag 

 • € 60 voor het afkoppelen zonder berging of infiltratie
 • € 100 per m3 tot maximaal € 1.000 voor het afkoppelen met berging of infiltratie

Belangrijkste voorwaarden

 • Je koppelt minstens 20 m2 verharding van het rioolstelsel af met een minimale waterberging 20 liter per m2 afgekoppeld oppervlak
 • Water wordt nu geloosd in het gemengde rioolstelsel of oppervlaktewater
 • Je vraagt de subsidie aan na het uitvoeren van de werkzaamheden

Hergebruik hemelwater

Bedrag

Maximaal € 500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Er wordt minimaal 1000 liter hemelwater gebufferd
 • Je vraagt de subsidie aan na het uitvoeren van de werkzaamheden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.