Logo Rijksoverheid

Subsidie vergroenen tuin en afkoppelen regenwater Wierden

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Wierden stimuleert met subsidie het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van regenwater.

Bedragen

Er zijn drie maatregelen waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Voor elke maatregel gelden andere voorwaarden:

 • Regenton: je krijgt 50% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van € 150,-.
 • Afkoppelen regenpijp van daken of erfverharding: je krijgt 25% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van € 1500,-.
 • Tegels eruit, groen erin: je krijgt 25% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van € 500,-.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen die zijn uitgevoerd na 8 maart 2022.
 • Met jouw aanvraag kun je tegelijkertijd meerdere maatregelen aanvragen (bijvoorbeeld een regenton én vergroenen van je tuin).
 • Je kunt slechts één keer subsidie per perceel krijgen.
 • Je komt alleen in aanmerking voor deze subsidie als jouw woning ouder is dan 5 jaar en binnen de bebouwde kom staat.
 • Alleen particulieren kunnen een aanvraag indienen
 • Woon je in een huurhuis? Overleg dan eerst met de verhuurder voordat je aan de slag gaat.
 • Indien je kiest voor een regenton dan moet deze minimaal 100 liter opvangen.
 • Indien je je regenpijp wil afkoppelen geldt dat alleen combinaties van afkoppelen en regenwater bergen in aanmerking komen voor subsidie. Het totaalbedrag moet minimaal € 75,- zijn.
 • Voor de maatregel 'Tegels eruit, groen erin' geldt dat je minimaal 5 m2 moet vergroenen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.