Logo Rijksoverheid

Subsidie vergroenen tuin en afkoppelen regenwater Wierden

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Wierden stimuleert met subsidie het vergroenen van je tuin en het afkoppelen van regenwater.

Bedragen

 • Regenton: je krijgt 50% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van € 150
 • Afkoppelen regenpijp van daken of erfverharding: je krijgt 25% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van € 1500
 • Tegels eruit, groen erin: je krijgt 25% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van € 500

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan nadat je de maatregelen hebt uitgevoerd: maar voor- en achteraf foto's
 • Je kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen die zijn uitgevoerd na 8 maart 2022
 • Met jouw aanvraag kun je tegelijkertijd meerdere maatregelen aanvragen
 • Je kunt slechts één keer subsidie per perceel krijgen
 • Je komt alleen in aanmerking voor deze subsidie als jouw woning ouder is dan 5 jaar en binnen de bebouwde kom staat
 • Alleen particulieren kunnen een aanvraag indienen
 • Woon je in een huurhuis? Overleg dan eerst met de verhuurder voordat je aan de slag gaat
 • Indien je kiest voor een regenton dan moet deze minimaal 100 liter opvangen
 • Indien je je regenpijp wil afkoppelen geldt dat alleen combinaties van afkoppelen en regenwater bergen in aanmerking komen voor subsidie. Het totaalbedrag moet minimaal € 75 zijn
 • Voor de maatregel 'Tegels eruit, groen erin' geldt dat je minimaal 5 m2 moet vergroenen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.