Subsidie vergroenen tuin en afkoppelen regenwater Wierden

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenton

De gemeente Wierden stimuleert met subsidie het vergroenen van je tuin en het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

 • Regenton: 50% van de kosten met een maximum van € 150
 • Afkoppelen regenpijp van daken of erfverharding: 25% van de kosten met een maximum van € 1500
 • Tegels eruit, groen erin: 25% van de kosten met een maximum van € 500

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan nadat je de maatregelen hebt uitgevoerd. Maak voor- en achteraf foto's
 • Je kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen die zijn uitgevoerd na 8 maart 2022
 • Je komt alleen in aanmerking voor deze subsidie als jouw woning ouder is dan 5 jaar en binnen de bebouwde kom staat
 • Alleen particulieren kunnen een aanvraag indienen
 • Woon je in een huurhuis? Overleg dan eerst met de verhuurder voordat je aan de slag gaat
 • Voor de verschillende maatregelen gelden specifieke voorwaarden. Kijk hiervoor op de website van de aanbieder

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.