Subsidie samen naar een duurzame omgeving Gouda

Voor:
 • Energie advies
 • Proces ondersteuning

De gemeente Gouda geeft subsidie voor ideeën die helpen de woonbuurt te verduurzamen. Je kunt bijvoorbeeld een project opzetten met uw buren (bewoners of bedrijven) om bijvoorbeeld minder energie te gaan gebruiken of juist om duurzame warmte op te wekken.

Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoekskosten of proceskosten.

Bedrag 

Je krijgt altijd minimaal € 1.000.

 • Voor een woonbuurt krijgt je maximaal € 20.000
 • Voor VVE's gelden de volgende bedragen:
  • 5 tot en met 15 woningen: € 5.000
  • 16 tot en met 30 woningen: € 10.000
  • 31 tot en met 49 woningen: € 15.000
  • 50 woningen of meer: € 20.000

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan namens een stichting, vereniging of samenwerking
 • Minimaal 50 woningen uit de straat of buurt doen mee met het plan of een VvE van minimaal 5 woningen
 • Voor buurten zonder buurtvereniging kan een samenwerking van minimaal 3 buurtbewoners alleen subsidie aanvragen via de Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A
 • Je stuurt een plan van aanpak en een begroting mee met je aanvraag
 • Als je subsidie krijgt, voer je zelf het project uit en ben je aanwezig bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.