Subsidie lokale energie-initiatieven Woerden

Voor:
  • Proces ondersteuning
  • Energie advies

Je kunt in de gemeente Woerden subsidie aanvragen voor het starten van een energie-initiatief voor je buurt of wijk.

Je kunt subsidie krijgen voor de inhuur van een energieadviseur, communicatie, bijeenkomsten vanaf 20 deelnemers, het laten uitvoeren van een lokaal energieonderzoek of het opstarten van een nieuwe organisatie.

Bedrag

  • Buurtinitiatief: maximaal € 1.500 per aanvraag
  • Energiecoöperatie, stichting en vereniging: maximaal € 4.000 per aanvraag

Belangrijkste voorwaarden

  • Jouw energie-initiatief levert een bijdrage aan de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen naar energie vanuit zon, wind of water
  • Je doet de aanvraag voor een buurtinitiatief, een stichting of een vereniging
  • Bedrijven, sportverenigingen en VvE’s kunnen geen subsidie aanvragen
  • Je aanvraag moet aan een minimale puntenscore voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld op 6 criteria: resultaat, slagkracht, activering en zichtbaarheid, realiseerbaarheid, opschaalbaar- en/of reproduceerbaarheid, en onderscheidenheid

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.