Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatvriendelijke tuinen en daken Oosterhout

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Oosterhout biedt subsidie aan voor de aanleg van klimaatvriendelijk groen zoals de aanleg van een groen dak, het onttegelen en vergroeven van je terrein of het aanleggen van een bergende voorziening voor regenwater.

Vergroenen van particulier terrein

Bedrag

€ 10 per m2 tot maximaal €500

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt de subsidie een keer aanvragen samen met de andere maatregelen
 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt
 • De voorziening blijst minimaal 5 jaar bestaan
 • Je voert de maatregel binnen een half jaar uit
 • Het gaat om een bestaande betegelde tuin
 • De maatregel mag geen overlast veroorzaken
 • Je haalt verharding weg en vervangt deze door planten of gras

Het aanbrengen van een groen dak

Bedrag

€ 20 per m2 tot maximaal € 750

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt de subsidie een keer aanvragen samen met de andere maatregelen
 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt
 • De voorziening blijst minimaal 5 jaar bestaan
 • Je voert de maatregel binnen een half jaar uit
 • Het gaat om een bestaand dak
 • De maatregel mag geen overlast veroorzaken
 • Met een groen dak wordt het plaatsen van een natuurlijke dakbedekking bedoeld, welke bestaat uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag of soortgelijke opbouw
 • Het dakwater wordt nu nog geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de
  draagkracht van de groene dak constructie
 • Het groene dak heeft een minimale wateropslag van 20 liter perm2

Het aanbrengen van een bergende of infiltrerende voorziening voor regenwater

Bedrag

 • Met een capaciteit van tenminste 100 liter tot 200 liter: € 50
 • Met een capaciteit vanaf 200 liter: € 0,25 per liter waterbergende capaciteit, met een maximum van € 500

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt de subsidie een keer aanvragen samen met de andere maatregelen
 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt
 • De voorziening blijst minimaal 5 jaar bestaan
 • Je voert de maatregel binnen een half jaar uit
 • De maatregel mag geen overlast veroorzaken
 • Onder regenwater bergende voorzieningen vallen het aanbrengen van een waterberging (bijvoorbeeld regenton/regenzuil/waterschutting) of een infiltratie-voorziening (bijvoorbeeld grindkoffer of wadi)

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.