Subsidie klimaatvriendelijke tuinen en daken Oosterhout

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenton

De gemeente Oosterhout biedt subsidie aan voor de aanleg van klimaatvriendelijk groen zoals de aanleg van een groen dak, het onttegelen en vergroeven van je terrein of het aanleggen van een bergende voorziening voor regenwater.

Vergroenen van particulier terrein

Bedrag

€ 10 per m2 tot maximaal € 500

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt de subsidie een keer aanvragen samen met de andere maatregelen
 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt
 • Je voert de maatregel binnen een half jaar uit
 • Het gaat om een bestaande betegelde tuin
 • Je haalt verharding weg en vervangt deze door planten of gras

Het aanbrengen van een groen dak

Bedrag

€ 20 per m2 tot maximaal € 750

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt de subsidie een keer aanvragen samen met de andere maatregelen
 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt
 • Je voert de maatregel binnen een half jaar uit
 • Het gaat om een bestaand dak
 • Met een groen dak wordt het plaatsen van een natuurlijke dakbedekking bedoeld, welke bestaat uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag of soortgelijke opbouw
 • Het dakwater wordt nu nog geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater
 • Het groene dak heeft een minimale wateropslag van 20 liter per m2

Het aanbrengen van een bergende of infiltrerende voorziening voor regenwater

Bedrag

 • Met een capaciteit van tenminste 100 liter tot 200 liter: € 50
 • Met een capaciteit vanaf 200 liter: € 0,25 per liter waterbergende capaciteit, met een maximum van € 500

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt de subsidie een keer aanvragen samen met de andere maatregelen
 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt
 • Je voert de maatregel binnen een half jaar uit
 • Onder regenwater bergende voorzieningen vallen het aanbrengen van een waterberging (bijvoorbeeld regenton/regenzuil/waterschutting) of een infiltratie-voorziening (bijvoorbeeld grindkoffer of wadi)

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.