Subsidie klimaatmaatregelen gemeente Groningen

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Overige groene maatregelen
 • Geveltuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenton

De gemeente Groningen wil samen met bewoners de gemeente beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en bied daarom subsidie voor het aanbrengen van meer groen en de opvang van regenwater.

Subsidie klimaatadaptatie

Het subsidieplafond is bereikt. Je kunt dit jaar geen subsidie meer aanvragen. Dit is weer mogelijk vanaf 15 januari 2025. Houd de website van de aanbieder in de gaten.

Klimaatmaatregelen

Bedrag

De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal € 200 en maximaal € 5.000:

 • Tegels vervangen door beplanting: € 10 per m2 met een minimum van 20 m2
 • Waterberging toevoegen: € 500 per m3
 • Afkoppelen van dakoppervlak van riool: € 10 per m2 met een minimum van 20 m2
 • Groene muur: € 20,- per m2 van ten minste 5 m2
 • Boom aanplanten: € 25,- per boom met een minimale omtrek van 16 cm op één meter boven de
  grond

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt per adres slechts één aanvraag per kalenderjaar doen
 • Het gebouw en/of perceel waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gelegen in de gemeente
  Groningen
 • Je bent eigenaar van het gebouw of de gebouwen, of huurder van het gebouw of
  gebouwen en de huurder overlegt een akkoordverklaring van de eigenaar voor de aanleg
 • Je houd de maatregelen minimaal 10 jaar is goede staat
 • je voert de maatregelen binnen 1 jaar uit

Regenton met korting

Deze regeling loopt van 7 april tot 1 december 2024. Je kunt met een kortingsbon van € 25,- een regenton naar keuze kopen. Het bedrag wordt direct verrekend bij de kassa van de deelnemende winkels. Print het aanvraagformulier op de website van de aanbieder en neem die mee naar de kassa van de aangesloten bedrijven.

 

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.