Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatbuffer Waterschap De Dommel

Voor:
  • Regenwatertuin

Waterschap De Dommel heeft subsidie voor grotere klimaatbuffers. Bij grotere klimaatbuffers kun je denken aan wadi’s, voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten.

Bedrag

De vergoeding per m2 of m3 is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Per subsidieaanvraag wordt maximaal € 100.000 verstrekt. Kijk voor de specifieke bedragen op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Voor het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengd rioolstelsel en het verwijderen of vervangen van verhard oppervlak, geldt een minimaal oppervlakte van 1.000 m2 (binnen de bebouwde kom)
  • Voor het aanleggen van een regenwaterberging (al dan niet met infiltratie) geldt een minimale inhoud van 20 m3, gelegen boven de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG)
  • De maatregel wordt uitgevoerd binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel
  • Je start met het uitvoeren van de maatregel binnen 6 maanden na de subsidietoekenning
  • De maatregel is gereed binnen 3 jaar na de subsidietoekenning
  • Het uitgevoerde werk blijft tenminste 10 jaar in stand

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.