Subsidie klimaatbuffer Waterschap De Dommel

Voor:
  • Regenwatertuin
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenton

Waterschap De Dommel heeft subsidie voor grotere klimaatbuffers. Bij grotere klimaatbuffers kun je denken aan wadi’s, voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten, maar ook het afkoppelen van regenwater en de aanschaf van een regenton krijgen subsidie.

Bedrag

De vergoeding per m2 of m3 is afhankelijk van het type maatregel. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000 per aanvraag. Kijk voor de specifieke bedragen op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Voor het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengd rioolstelsel en het verwijderen of vervangen van verhard oppervlak, geldt een minimaal oppervlakte van 1.000 m2 (binnen de bebouwde kom)
  • Voor het aanleggen van een regenwaterberging (al dan niet met infiltratie) geldt een minimale inhoud van 20 m3, gelegen boven de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG)
  • De maatregel wordt uitgevoerd binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel
  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Je start met het uitvoeren van de maatregel binnen 6 maanden na de subsidietoekenning
  • De maatregel is gereed binnen 3 jaar na de subsidietoekenning

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.