Subsidie klimaatbestendige maatregelen Waterschap Aa en Maas

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Groene daken/gevels

Het waterschap Aa en Maas bied subsidie voor diverse klimaatbestendige maatregelen, zoals het aanleggen ven een groen dak, het afkoppelen van je regenpijp, het opvangen en het bergen van regenwater.

Bedrag

Het bedrag hangt af van de maatregel die je neemt en het gebied waar je woont. Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden, maximaal een half jaar van te voren
  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad
  • De maatregelen zorgen voor een langdurige verbetering: Je kunt deze dus niet zomaar ongedaan maken
  • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project
  • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten krijgen geen subsidie voor afkoppelen, wel voor een groen dak
  • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2
  • Je hebt een half jaar om het project af te ronden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.