Subsidie klimaatbestendige maatregelen Harlingen

Voor:
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken/gevels
 • Regenton

De gemeente Harlingen geeft subsidie voor klimaatbestendige maatregelen, zoals het afkoppelen van je regenpijp, het nemen van maatregelen tegen verdroging en vergroenen.

Bedrag

 • Verharding vervangen door groenoppervlak of waterdoorlatende verharding € 10 per m2

 •  Afkoppelen dakoppervlak of verhard oppervlak € 5 per m2

 •  Aanleg ondergrondse waterberging vergoeding materiaalkosten+ bijdrage 50% in de aanlegkosten

 •  Aanschaf regenton € 50 voor > 100 liter en € 100 voor > 200 liter (als de aanschafprijs lager is dan het hiergenoemde subsidiebedrag wordt de aanschafprijs vergoed)

 •  Aanleg groen dak €25 per m2

 •  Aanleg waterberging in tuin (wadi) bijdrage van 50% in de aanlegkosten

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar of hebt toestemming van de eigenaar van het gebouw of perceel
 • Voor alle aanvragen geldt een maximale subsidie van € 500 per kalenderjaar. 
 • Je vraagt de subsidie binnen 3 maanden na het uitvoeren van de maatregelen aan

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.