Subsidie klimaatbestendig Tilburg

Voor:
  • Geveltuin
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Groene daken/gevels
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

De gemeente Tilburg heeft subsidie voor de aanleg van groene daken, gevels en het ontharden van je tuin, regenwatermaatregelen en afkoppelen regenwaterafvoer.

Bedrag

Maximaal € 2.500 voor particulieren en voor VvE's geldt een maximum van € 30.000 voor een perceel tot 2.500 m2 en maximaal € 60.000 voor een perceel vanaf 2.500 m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • De oppervlakte is minimaal 6 m2
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • Je bent eigenaar van de locatie waar het dak- en/of gevelgroen wordt aangelegd of je hebt schriftelijk toestemming van de eigenaar
  • Je kunt één keer subsidie ontvangen per perceel per maatregel 

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.