Subsidie klimaatbestendig Halderberge

Voor:
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Groene daken/gevels
  • Regenwatertuin
  • Regenton

De gemeente Halderberge geeft subsidie voor groene daken, het vergroenen of onttegelen van tuinen, waterdoorlatende verharding en het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

Afhankelijk van de genomen maatregel.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraag de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden binnen 8 weken na het vaststellen van de subsidie

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.