Subsidie groen dak en afkoppelen regenwater Bernheze

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Groene daken/gevels
 • Regenwatertuin

De gemeente Bernheze geeft subsidie aan zowel eigenaren als huurders voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de tuin vergroenen of waterdoorlatende verharding aanleggen.

U kunt deze subsidie aanvragen voor:

 • Groene daken
 • Afkoppelen regenwater
 • Waterreservoir, regenton of wadi
 • Waterpasserende of waterdoorlatende verharding
 • Infiltratie en afkoppelen van regenwater vanaf daken
 • Tegel eruit, groen erin
 • Maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit

Bedrag

De gemeente Bernheze verdubbelt het subsidiebedrag dat beschikbaar is gesteld door waterschap Aa en Maas. De bedragen hangen af van het soort maatregel en of je particulier of onderdeel van een VVE bent. Het maximum is in alle gevallen € 5.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan voordat je met de werkzaamheden begint
 • Als huurder heb je goedkeuring nodig van de woningeigenaar
 • Jouw woning is voor 2008 gebouwd

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.