Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatadaptieve maatregelen Enschede

Voor:
 • Groene daken
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Geveltuin
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin

Gemeente Enschede geeft subsidies voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals het plaatsen van een groen dak, het afkoppelen van regenwater, het aanleggen van een geveltuin, stenen vervangen door groen en het plaatsen van een regenton.

Bedrag

Ontstenen en vergroenen van tuin

 • €7,50 per ontsteende en vergroende vierkante meter, maar je krijgt nooit meer dan 50% van jouw totale kosten vergoed
 • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal €1.500 subsidie krijgen

Aanleggen groen dak

 • €20 per vierkante meter
 • €30 per vierkante meter als het groene dak voor meer dan de helft bestaat uit inheemse grassen, kruiden en struiken
 • €30 per vierkante meter als het dak minstens 40 liter water per vierkante meter kan opvangen
 • Je kunt maximaal 50% van de totale kosten vergoed krijgen. Sloop-, onderhouds- en advieskosten mag je niet meetellen bij de totale kosten
 • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal €3.000 subsidie krijgen per aanvraag

Afkoppelen regenwater

 • De subsidie voor afkoppelen is €10 per vierkant meter afgekoppeld oppervlak, maar je krijgt nooit meer dan 50% van jouw totale kosten vergoed
 • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal €2.000 subsidie krijgen per aanvraag

Aanleggen geveltuin

 • De subsidie voor een geveltuin is €15 per vierkant meter geveltuin, maar je krijgt nooit meer dan 50% van jouw totale kosten vergoed.
 • In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal €100 subsidie krijgen per aanvraag

Plaatsen van regenton

 • De subsidie voor een op de regenpijp aangesloten regenton, regenzuil of regenschutting is 50% van de aankoopkosten en de plaatsingskosten
 • Je kunt voor maximaal 2 regentonnen de kosten vergoed krijgen. In totaal kun je voor deze aanpassing maximaal €200 subsidie krijgen per aanvraag 

Belangrijkste voorwaarden

Ontstenen en vergroenen van tuin

 • Je moet minstens 15 vierkante meter verharding verwijderen. Verharding kan zijn: terras, tegels, klinkers, waaltjes, straatstenen, betonranden, asfalt, enzovoorts
 • Je moet de verharding vervangen door levend groen en niet door kunstgras, grind of andere halfverharding.
 • Je moet een kaart aanleveren waarop staat waar je stenen of tegels hebt weggehaald en groen heb geplant, met hierop het aantal vierkante meters

Aanleggen groen dak

 • Je moet onderzoek laten doen en kunnen aantonen dat het dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. Je kunt dit navragen bij bijvoorbeeld een erkend (dakdekkers-)bedrijf, een architect of een bouwkundige
 • Het groene dak moet worden aangelegd volgens de geldende bouwregels. 
 • Het groene dak moet minimaal 20 vierkante meter groot zijn
 • Elke vierkante meter groen dak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen. Dit moet je aantonen met bijvoorbeeld de factuur van de leverancier

Afkoppelen regenwater

 • Het afgekoppelde oppervlak moet minimaal 20 vierkante meter zijn (lengte keer breedte van dak, recht van boven gezien)
 • Elke vierkante meter afgekoppeld oppervlak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen. Dit moet je aantonen met bijvoorbeeld de factuur van de leverancier
 • Tijdens de aanleg van de wateropslag moet je foto’s of een filmpje maken. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water er in komt maar ook waarnaar het leegloopt

Aanleggen geveltuin

 • Je moet toestemming van de gemeente hebben voor het aanleggen van een geveltuin
 • Je moet minstens 4 vierkante meter tegels weghalen en vervangen door groen
 • Je moet de verharding vervangen door levend groen en niet door grind of andere halfverharding

Regenton plaatsen

 • De regenton moet zijn aangesloten op de regenpijp
 • De regenton moet een overloopmogelijkheid hebben voor als de ton vol is

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.