Subsidie klimaatadaptieve maatregelen Enschede

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Geveltuin
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenton

De gemeente Enschede geeft subsidies voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals het plaatsen van een groen dak, het afkoppelen van regenwater, het aanleggen van een geveltuin, stenen vervangen door groen en het plaatsen van een regenton.

Ontstenen en vergroenen van tuin

Bedrag

€ 7,50 per m2, met een maximum van 50% van de totale kosten tot € 1.500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je moet minstens 1 m2 verharding verwijderen
 • Je vervangt de verharding door levend groen
 • Je huis of gebouw staat binnen de bebouwde kom en is ouder dan 3 jaar

Aanleggen groen dak

Bedrag

Tussen de € 20 en € 30 per m2, afhankelijk van het soort beplanting en hoeveel water dat het dak kan opvangen, met een maximum van 50% van de totale kosten tot € 3.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je moet onderzoek laten doen en kunnen aantonen dat het dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak
 • Het groene dak moet minimaal 1 m2 zijn
 • Elke m2 groen dak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen
 • Je huis of gebouw staat binnen de bebouwde kom en is ouder dan 3 jaar

Afkoppelen regenwater

Bedrag

€ 10 per m2 met een maximum van € 2.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het afgekoppelde oppervlak moet minimaal 9 m2 zijn
 • Elke vierkante meter afgekoppeld oppervlak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen
 • Tijdens de aanleg van de wateropslag moet je foto’s of een filmpje maken
 • Je huis of gebouw staat binnen de bebouwde kom en is ouder dan 3 jaar

Aanleggen geveltuin

Bedrag

€ 15 per m2 met een maximum van € 100.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je moet van te voren toestemming van de gemeente hebben voor de aanleg
 • Je vervangt minstens 1 vierkante meter tegels door levend groen
 • Je huis of gebouw staat binnen de bebouwde kom en is ouder dan 3 jaar

Plaatsen van regenton

Bedrag

50% van de aankoop- en plaatsingskosten, met een maximum tot € 1.000 afhankelijk van de inhoud.

Belangrijkste voorwaarden

 • De maatregel moet zijn aangesloten op de regenpijp
 • De maatregel moet een overloopmogelijkheid hebben voor als de ton vol is
 • Je huis of gebouw staat binnen de bebouwde kom en is ouder dan 3 jaar

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.