Subsidie klimaatadaptieve activiteiten Vlaardingen

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenton

De gemeente Vlaardingen geeft subsidies voor klimaatadaptieve initiatieven, zoals het aanleggen van een groen dak, het ontharden en vergroening van je tuin of de aanleg van een waterberging

Bedrag

25% van de gemaakte kosten, met een minimum van € 2.500 en maximaal € 25.000.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar
  • Je vraagt de subsidie voor alle maatregelen in een aanvraag aan
  • Nieuwbouw komt niet in aanmerking
  • Je hebt nog niet eerder subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen gekregen
  • de maatregel mag niet ongedaan gemaakt worden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.