Subsidie Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Tegels uit tuin verwijderen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft subsidie voor inwoners die werken aan het klimaatbestendig maken van de omgeving.

Bedrag

Het waterschap subsidieert maximaal 25% van de totale kosten van het initiatief/de activiteit met een maximumsubsidie van € 50.000.

Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Voorwaarden

  • Het initiatief/de activiteit is watergerelateerd, draagt bij aan verbetering van biodiversiteit, helpt verminderen van hittestress, water- en droogteschade, is een activiteit die kennis en bewustzijn versterkt bij breder publiek
  • Het initiatief/de activiteit vindt plaats binnen in het stedelijk gebied van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe
  • Kosten van onderhoud en instandhouding na realisatie van het initiatief/de activiteit komen niet in aanmerking voor subsidie
  • De aanvraag wordt minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van het initiatief/de activiteit ingediend
  • Minimaal 6 maanden na de subsidieverlening moeten de werkzaamheden starten
  • Als het initiatief/de activiteit al een andere financiële bijdrage vanuit het waterschap ontvangt, kan je geen gebruik maken van deze regeling

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.