Subsidie groene maatregelen Rotterdam

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin
 • Regenton

De gemeente Rotterdam geeft subsidie voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

 • Aanleg van meer groen (tegels vervangen door planten, groen/blauw dak aanleggen)
 • Waterberging (regenwatervijver, wadi, infiltratiekratten, hergebruiksysteem voor regenwater)
 • Aansluiten van regenpijp op een gescheiden stelsel
 • Maatregelen tegen hitte (zonwering, ventilatie)

Bedrag

De bedragen verschillen per maatregel. Het subsidiebedrag per aanvraag is maximaal € 40.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • Vraag de subsidie minimaal 8 weken aan voor de start van de werkzaamheden
 • De subsidie is voor zowel eigenaren als huurders. Als huurder moet je eerst toestemming van de eigenaar hebben
 • Er gelden verschillende voorwaarden voor de specifieke maatregelen
 • Het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd
 • De voorzieningen moeten ten minste 5 jaar in stand worden gehouden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.