Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatadaptatie Hoeksche Waard

Voor:
  • Groene daken
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin
  • Tegels uit tuin verwijderen

De gemeente Hoeksche Waard geeft subsidie voor klimaatadaptatieve maatregelen.

Afkoppelen van de regenpijp 

Bedrag

€ 5 tot € 20 per m2, met een maximum van € 2.500.

Belangrijkste voorwaarden

Je koppelt minimaal 25 m2 af.

Opvang van water op eigen terrein

Bedrag

€ 50 per 100 liter, met een maximum van € 2.500.

Belangrijkste voorwaarde

Je moet minimaal 2.000 liter water op kunnen vangen.

Aanleggen van een groen dak

Bedrag

€ 10 per m2, met een maximum van € 2.500.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je legt minimaal 25 m2 groen dak aan
  • Je laat een gecertificeerd bureau beoordelen of je dak en je dakconstructie geschikt is voor de aanleg van een groen dak

Ontharden en vergroenen

Bedrag

€ 10 per m2, met een maximum van € 2.500.

Belangrijkste voorwaarden

Je vervangt minimaal 25 m2 verharding.

Inheemse boom planten

Bedrag

€ 50 per boom.

Algemene maatregelen

  • Je kunt de maatregelen combineren om aan het minimale oppervlak van 25 m2 te komen
  • Je vraagt de subsidie aan nadat je de maatregelen heb uitgevoerd
  • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van deze subsidie
  • Je vraagt subsidie aan voor bestaande bouw

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.