Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatadaptatie Hoeksche Waard

Voor:
 • Groene daken
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin

De gemeente Hoeksche Waard geeft subsidie voor klimaatadaptatieve maatregelen.

Afkoppelen van de regenpijp

 • € 5,- per m2
 • Als op het afgekoppelde oppervlak ook groenoppervlak wordt aangelegd, dan wordt de subsidie verhoogd met € 15,- per vierkante meter groenoppervlak
 • Het af te koppelen oppervlakte is minimaal 25 m2

Aanleggen van een groen dak

 • € 10,- per m2
 • Het aan te leggen oppervlakte is minimaal 25 m2
 • Laat een gecertificeerd bureau beoordelen of je dak en je dakconstructie geschikt is voor de aanleg van een groen dak

Stenen bodembedekking in de tuin vervangen door waterdoorlatende oplossingen

 • € 10,- per m2 
 • € 50,- per inheemse boom

Opvangen hemelwater op eigen terein

 • € 50,- per 100 liter wateropvang
 • Met een minimum van 2.000 liter

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per adres en is niet hoger dan de totale kosten van de maatregelen.

Let op! Je moet eerst de maatregelen uitvoeren en daarna de subsidie aanvragen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.