Subsidie klimaatadaptatie Hoeksche Waard

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenton

De gemeente Hoeksche Waard geeft subsidie voor klimaatadaptatieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanleggen van meer groen of een groen dak, het opvangen van regenwater of het planten van bomen.

Je kunt subsidie krijgen voor afkoppelen van de regenpijp, opvang van water, vergroenen van het dak, tegels vervangen door waterdoorlatende verharding of groen of de aanplant van 1 of meer bomen.

Bedrag

Minimaal € 100 tot maximaal € 2.500 voor particulieren en € 10.000 voor rechtspersonen. Verder verschillen de bedragen per genomen maatregel.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd (je maakt foto's van voor en na)
 • Als huurder heb je schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar
 • Je hebt nog niet eerder subsidie gekregen voor de genomen maatregelen
 • De genomen maatregelen hou je minimaal 4 jaar in stand
 • Voor de verschillende maatregelen gelden specifieke voorwaarden voor bijvoorbeeld de minimale oppervlakte
 • Je kunt de maatregelen combineren om aan het minimale oppervlak van 25 m2 te komen

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.