Subsidie klimaatadaptatie Bladel

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenwatertuin
  • Regenton

De gemeente Bladel geeft subsidie voor het treffen van waterbesparende-, waterhergebruiks- en vergroenende maatregelen.

Bedrag

  • € 10 per m2 tot maximaal € 500 voor vergroenen
  • € 20 per m2 tot maximaal € 1.000 voor een groen dak
  • € 50 voor een regenton van 100-200 liter. Voor regentonnen groter dan 200 liter krijg je € 0,25 per liter tot maximaal € 500

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie binnen 12 maanden na het aanbrengen van de maatregelen aan
  • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor werkzaamheden uitgevoerd ná 1 september 2023
  • Bij de subsidieaanvraag heb je onder andere voor- en nafoto's nodig, en een factuur

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.