Logo Rijksoverheid

Subsidie Groene Daken Leiden

Voor:
  • Groene daken

De gemeente Leiden stimuleert de aanleg van groene daken voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties. U kunt subsidie krijgen voor maximaal € 25 per m2 groen dak. Het maximum bedrag per zelfstandige woonruimte is € 15.000.

Voorwaarden:

  • Het groene dak dat u wilt aanleggen is minimaal 15 m2
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven
  • Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak is in overeenstemming met de bouwregelgeving van de rijksoverheid
  • U laat de aanleg en het onderhoud zorgvuldig uitvoeren
  • U legt het groene dak binnen 6 maanden nadat u bericht hebt gekregen dat u recht hebt op de subsidie aan
  • U hebt de juiste vergunningen voordat u het groene dak gaat aanleggen

Let op: u krijgt de subsidie pas uitbetaald na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.