Logo Rijksoverheid

Subsidie Groene Daken Leiden

Voor:
  • Groene daken

De gemeente Leiden stimuleert de aanleg van groene daken voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Helaas is er op dit moment geen subsidie beschikbaar. Houd de Groenesubsidiewijzer in de gaten om te zien of/wanneer je weer subsidie kunt aanvragen.

Bedrag

Je kunt subsidie krijgen voor maximaal € 20 per m2 groen dak. Het maximum bedrag per zelfstandige woonruimte is € 10.000.

  • bij een dakoppervlak van minder dan 20m2 € 20 per m2
  • bij een dakoppervlak van 20 tot 50m2 € 15 per m2
  • bij een dakoppervlak groter dan 50m2 € 12 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Het groene dak dat je wilt aanleggen is minimaal 15 m2
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven
  • Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak is in overeenstemming met de bouwregelgeving van de rijksoverheid
  • Je legt het groene dak binnen 6 maanden nadat je bericht hebt gekregen dat je recht hebt op de subsidie
  • Je hebt de juiste vergunningen voordat je het groene dak gaat aanleggen

Let op: je krijgt de subsidie pas uitbetaald na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.