Logo Rijksoverheid

Subsidie Groene Daken Leiden

De gemeente Leiden stimuleert de aanleg van groene daken voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Voor:
  • Groene daken

Helaas is er op dit moment geen subsidie beschikbaar. Houd de Groenesubsidiewijzer in de gaten om te zien of/wanneer je weer subsidie kunt aanvragen.

Bedrag

Je kunt subsidie krijgen voor maximaal € 20 per m2 groen dak. Het maximum bedrag per zelfstandige woonruimte is € 10.000.

  • bij een dakoppervlak van minder dan 20m2 € 20 per m2
  • bij een dakoppervlak van 20 tot 50m2 € 15 per m2
  • bij een dakoppervlak groter dan 50m2 € 12 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Het groene dak dat je wilt aanleggen is minimaal 15 m2
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven
  • Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak is in overeenstemming met de bouwregelgeving van de rijksoverheid
  • Je legt het groene dak binnen 6 maanden nadat je bericht hebt gekregen dat je recht hebt op de subsidie
  • Je hebt de juiste vergunningen voordat je het groene dak gaat aanleggen

Let op: je krijgt de subsidie pas uitbetaald na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.