Subsidie groene daken Leiden

Voor:
  • Groene daken/gevels

De gemeente Leiden stimuleert de aanleg van groene daken voor eigenaren, huurders, erfpachters, VvE's en woningcorporaties.

Bedrag

Je kunt subsidie krijgen voor maximaal € 20 per m2 groen dak. Het maximum bedrag per zelfstandige woonruimte is € 10.000.

  • Bij een dakoppervlak van minder dan 20 m2 krijg je € 20 per m2
  • Bij een dakoppervlak van 20 tot 50 m2 krijg je € 15 per m2
  • Bij een dakoppervlak groter dan 50 m2 krijg je € 12 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Het groene dak dat je wilt aanleggen is minimaal 10 m2
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven
  • Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak komen overeen met de bouwregelgeving van de rijksoverheid
  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden en je legt het groene dak binnen 6 maanden aan nadat de subsidieaanvraag is goedgekeurd
  • Je hebt de juiste vergunningen voordat je het groene dak gaat aanleggen
  • Als huurder heb je schriftelijk toestemming van de verhuurder nodig

Let op: je krijgt de subsidie pas uitbetaald na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.