Subsidie groene daken Alkmaar en afkoppelen verhard oppervlak en opvang hemelwatersysteem

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Regenwatertuin
  • Tegels uit tuin verwijderen

De gemeente Alkmaar geeft subsidie voor de aanleg van groene en groen/blauwe daken, afkoppelen verhard oppervlak en opvang hemelwater.

Bedrag

  • Groene/blauwe daken: 50% van de kosten die worden gemaakt om een dak aan te passen zodat het geschikt is voor om een blauw dak aan te leggen, met een maximum van €500,- per gebouw. En 50% van de kosten voor het materiaal en eventuele installatiekosten van het extensief groene, intensief groene of groene/blauwe dak.
  • Afkoppelen verhard oppervlak: € 40 per m2 en € 100 per m3 grond dat wordt verwijderd zodat water de grond in kan zakken, met een maximum van € 1.000
  • Opvang hemelwater: 20% van de kosten met een maximum van € 1.000 per pand

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar of hebt als huurder toestemming van de eigenaar voor de aanleg
  • Je vraagt de subsidie aan 6 tot 13 weken voordat je begint met de werkzaamheden
  • Je legt minimaal 4 m2 groen dak aan
  • Het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 20 liter per m2

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.