Subsidie groen- en blauwe maatregelen De Fryske Marren

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Groene daken/gevels
  • Regenwatertuin
  • Regenton

De gemeente de Fryske Marren heeft subsidie voor het toekomstbestendiger inrichten van je eigen terrein door de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van verharding van het openbare riool en het vasthouden van regenwater, toepassen regenwater-gebruikinstallatie.

Bedrag

Maximaal 50 % van de gemaakte kosten. Vanaf € 5 per m2 met een variabel maximum tot € 10.000, afhankelijk van de genomen maatregelen. Kijk voor de specifieke bedragen op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je kunt per jaar voor iedere maatregel één keer subsidie aanvragen
  • Je vraagt de subsidie uiterlijk 6 weken voor het nemen van de maatregelen aan
  • Als huurder heb je schriftelijke toestemming van de eigenaar
  • Per maatregel gelden aanvullende voorwaarden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.