Subsidie energie-initiatieven Breda

Voor:
  • Energie advies
  • Proces ondersteuning
  • Kleine energiebesparende maatregelen

De gemeente Breda geeft subsidie voor buurtinitiatieven die samen worden opgezet om de hoeveelheid warmte die nodig is voor het verwarmen van woningen omlaag te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door te isoleren of door kleine aanpassingen in huis.

Deze subsidie is bedoeld om te ondersteunen bij voorbereidende activiteiten en/of activiteiten om de buurt te informeren en activeren.

Bedrag

Van € 2.000 tot € 5.000 per energie-initiatief.

Belangrijkste voorwaarden

  • Aan het energie-initiatief doen minimaal 10 bewoners mee, die in de buurt wonen en eigenaar zijn van hun woning
  • Per initiatief is er één aanvrager en zijn er minimaal drie aanspreekpunten
  • Het energie-initiatief neemt plaats binnen de gemeente Breda
  • De aanvraag draagt bij aan het verminderen van de warmtevraag van woningen

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.