Subsidie duurzame initiatieven Baarn

Voor:
 • Zonnepanelen
 • Woningisolatie

De gemeente Baarn geeft subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van panden, bijvoorbeeld door het aanleggen van zonnepanelen op daken.

Je kunt samen met buren of een vereniging subsidie krijgen voor:

 • De kosten voor professioneel advies
 • Projectondersteuning
 • Communicatie
 • Het huren van een zaal voor een bijeenkomst

Bedrag

Maximaal € 2.000. Per jaar kun je als initiatiefnemer maximaal twee keer gebruik maken van deze projectsubsidie.

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie wordt alleen verstrekt aan initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren voor en met Baarnse inwoners
 • De activiteiten dragen concreet bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving door het verminderen van energieverbruik en/of de productie van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen op daken
 • De subsidie wordt alleen verstrekt als de kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit
 • De activiteiten moeten starten in het jaar dat de subsidie is aangevraagd en moeten binnen een jaar na aanvangsdatum worden voltooid
 • De activiteit of het project heeft geen commercieel doel
 • Na afloop van het project maakt u een verslag waarin staat hoe het project is verlopen, wat de eventuele vervolgstappen zijn en welke tips u heeft voor andere initiatieven

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.