Subsidie blauwe bewonersinitiatieven - De Stichtse Rijnlanden

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Geveltuin
 • Regenwatertuin
 • Overige groene maatregelen
 • Regenton

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft subsidie aan groepen bewoners voor initiatieven voor een watervriendelijke woonomgeving, zoals opvang van regenwater, aanleg van groene daken of tegels uit de tuin halen.

Het doel van deze subsidie is om op een duurzame manier met water om te gaan rondom het huis. Bijvoorbeeld groene (sedum)daken en regentonnen kunnen daaraan bijdragen. Zie www.klimaatklaar.nl voor maatregelen. Ook activiteiten in de wijk of met bijvoorbeeld jongeren zijn mogelijk. Om subsidie van het waterschap te krijgen word je gevraagd om specifiek aandacht te besteden aan waterbewustzijn.

Bedrag

Voor een gezamenlijk initiatief kun je maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen en voor regentonnen of groene daken maximaal 30% van de kosten, tot maximaal € 5.000.

Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je woont in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Je start samen met minimaal 7 andere deelnemers een initiatief
 • Je word gevraagd om iets te doen aan communicatie of educatie over je initiatief
 • De subsidie wordt aangevraagd vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.